کانادا

دلایل رد شدن ویزای کانادا ، اعتراض به ریجکت ویزا

راهنمای کامل دلایل ریجکتی ویزای کانادا

ریجکت ویزای کانادا یکی از نتایجی ست که ممکن است برخی از متقاضیان مهاجرت به کانادا با آن مواجه شوند . ریفیوز شدن می تواند با توجه به شرایط متقاضیان دلایل مختلفی داشته باشد . دلایل رد شدن ویزای کانادا اعم از تحصیلی ، توریستی و یا مهاجرتی می تواند با توجه به مدارک ارائه شده توسط متقاضی متفاوت باشد . در این مطلب قصد داریم به نحوه اعتراض به ریجکت ویزای کانادا و رفع ریجکتی ویزا و موارد زیر بپردازیم :

 • دلایل رد شدن ویزای تحصیلی کانادا
 • دلایل ریجکتی ویزای توریستی
 • اقدامات پس از ریجکت شدن ویزای کانادا
 • نامه اعتراض به ریجکت و رد ویزای کانادا
 • نوت افیسر کانادا
 • رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا

دلایل ریجکت شدن ویزای کانادا
——————————————-
Canada Visa Rejection

دلایل رد شدن ویزای کانادا و نحوه اعتراض به آن

اقدام برای ویزای کانادا نیاز به داشتن تجربه و شناخت کامل این پروسه می باشد . عدم آشنایی با پروسه نحوه جمع آوری مدارک و توجه نکردن به نکات مهم در این خصوص می تواند احتمال بروز اشتباه در این مسیر را برای متقاضی بهمراه داشته باشد . برخی از اشتباهات در این مسیر می تواند هزینه زیادی را به متقاضی تحمیل نماید . با توجه به اینکه این پروسه از حساسیت بالایی برخوردار است مشاوره با وکلای مهاجرت کانادا می تواند از ریجکت شدن ویزای متقاضی در اثر اشتباهات ناخواسته جلوگیری نماید . متقاضیان می بایست در این مسیر دقت نمایند تا فریب افراد مدعی ویزای تضمینی کانادا را نخورند . چرا که این افراد تنها به دلیل ترقیب مقتاضیان به عقد قرارداد از این واژگان استفاده نموده و در نهایت با مدرک سازی و ارائه اسناد نادرست پرونده متقاضی را برای همیشه مخدوش می نمایند . ریجکت شدن ویزای تحصیلی کانادا ، رشد شدن ویزای توریستی کانادا و یا دیگر ویزاهای کانادا در اثر ارائه مدارک جعلی می تواند متقاضی را برای مدت ۵ تا ۱۰ سال از ورد به کانادا منع نماید . اعتراض به ریجکت ویزای کانادا در این موارد نیز تاثیری در روند پرونده نخواهد داشت . حتی در مواردی که متقاضی با این نوع اسناد موفق به دریافت ویزای توریستی و یا تحصیلی شده باشد درزمانی که برای اخذ اقامت از طریق برنامه های مهاجرتی اقدام می نماید دچار مشکل خواهد شد .

دلایل ریجکتی ویزای کانادا

اقدام برای ویزای کانادا نیاز به داشتن تجربه و شناخت کامل این پروسه می باشد. عدم آشنایی با پروسه نحوه جمع‌آوری مدارک و توجه نکردن به نکات مهم در این خصوص می تواند احتمال بروز اشتباه در این مسیر را برای متقاضی به همراه داشته باشد برخی از اشتباهات در این مسیر می‌تواند هزینه زیادی را به متقاضی تحمیل نماید. با توجه به اینکه این پروسه از حساسیت بالایی برخوردار است مشاوره با وکلای مهاجرت کانادا می تواند از ریجکت شدن ویزای متقاضی در اثر اشتباهات ناخواسته جلوگیری نماید. متقاضیان می بایست در این مسیر دقت نمایند تا فریب افراد مدعی ویزای تضمینی کانادا را نخورند. چرا که این افراد تنها به دلیل ترقیب متقاضیان به عقد قرارداد از این واژگان استفاده نموده و در نهایت با مدرک سازی و ارائه اسناد نادرست پرونده متقاضی را برای همیشه مخدوش می‌نمایند. ریجکت شدن ویزای تحصیلی کاناد،ا ریجکت شدن ویزای توریستی کانادا و دیگر ویزاهای کانادا در اثر ارائه مدارک جعلی می تواند متقاضی را برای مدت ۵ تا ۱۰ سال از ورود به کانادا منع نماید. اعتراض به ریجکت ویزای کانادا در این موارد نیز تاثیری در روند پرونده نخواهد داشت. حتی در مواردی که متقاضی با این نوع اسناد موفق به دریافت ویزای توریستی و تحصیلی شده باشد در زمانی که برای اخذ اقامت از طریق برنامه های مهاجرتی اقدام می نماید دچار مشکل خواهد شد.

در اینجا می بایست به این نکته اشاره نمود که تنها ارائه مدارک صحیح و مورد نیاز منجر به موفقیت ویزای موقت کانادا نمی گردد. در اکثر مواقع در این پرونده‌ها افسر اداره مهاجرت می‌بایست قانع گردد که قصد شما ماندن موقت در کانادا با توجه به ویزای دریافتی می‌باشد. در این راستا می‌بایست سناریو و برنامه‌ریزی شما طوری باشد که بتوانید آفیسر را توجیه نماید. در غیر اینصورت ویزای کانادا شما مردود خواهد شد. موارد زیادی دیگری نیز در تصمیم افسر اداره مهاجرت برای صدور یا ریجکت ویزا دخیل هستند که با توجه به ویزای درخواستی متقاضی متفاوت می باشد.

دلایل رد شدن ویزای تحصیلی و توریستی کانادا

در اینجا می بایست به این نکته اشاره نمود که تنها ارائه مدارک صحیح ومورد نیازمنجر به موفقیت ویزاهای موقت کانادا نمی گردد. در اکثر مواقع در این پرونده ها افسر اداره مهاجرت می بایست قانع گردد که قصد شما ماندن موقت در کانادا با توجه به نوع ویزای دریافتی می باشد. در این راستا می بایست سناریو و برنامه ریزی شما طوری باشد که بتوانید آفیسر را توجیه نماید . در غیر اینصورت ویزای کانادا شما مردود خواهد شد . موارد زیاد دیگری نیزدر تصمیم افسراداره مهاجرت برای صدور یا ریجکت ویزا دخیل هستند که با توجه به نوع ویزای در خواستی متقاضی متفاوت می باشد .

دلایل ریجکت ویزای تحصیلی کانادا

در این نوع پرونده متقاضی می بایست با توجه به مدارک و ارائه نامه استادی پلن قوی افسر اداره مهاجرت را در خصوص علت درخواست به ادامه تحصیل در کانادا قانع نماید . همچنین می بایست نشان داده شود که پس از اتمام دوره تحصیلی متقاضی و پایان اعتبار ویزا، دانشجو به کشور مبدا باز می گردد. (البته افسر مهاجرت به این امر واقف است که دانشجویان بین المللی می توانند درخواست ویزای کار و یا در صورت داشتن شرایط لازم، برای برنامه های اقامتی کانادا اقدام نمایند. در این جا تنها منظورماندن در کشور کانادا پس از اتمام دوره تحصیلی بصورت غیر قانونی و بدون تبدیل ویزا می باشد.)

 • استادی پلن ضعیف وعدم قانع شدن افسر اداره مهاجرت در خصوص برگشت دانشجو به کشور مبدا پس از پایان دوره تحصیلی
 • انتخاب رشته تحصیلی نامناسب بدون توجه به پیشینه متقاضی
 • عدم وجود چشم انداز شغلی با توجه به رشته انتخابی متقاضی
 • انتخاب بین کالج و دانشگاه بدون در نظر گرفتن سن متقاضی
 • عدم ارائه تمکن مالی مورد نیاز برای تحصیل در کانادا متناسب با طول دوره تحصیلی
 • عدم وجود پشتیبانی مالی
 • داشتن پیوندهای ضعیف با کشور مبدا
 • ارائه مدارک ناقص
 • تکمیل اشتباه فرم های مربوطه
 • نداشتن تاریخچه سفرهای خارجی
 • داشتن گپ تحصیلی زیاد عدم ناتوانی در توجیه آن

بیشتر بخوانید: استادی پلن کانادا چیست و چگونه آن را بنویسیم؟ + نمونه استادی پلن کانادا

در ادامه جهت آگاهی از جزئیات بیشتر، ویدئو مشاور مهاجرتی موسسه مهاجرتی یوکن را که در خصوص دلایل رد شدن ویزای تحصیلی ورفع ریجکتی می باشد را ملاحظه فرمایید.

دلایل ریجکت شدن ویزای تحصیلی و نحوه رفع ریجکتی

دلایل رد شدن ویزای توریستی کانادا

یکی از دلایل رد شدن ویزای توریستی کانادا عموما” قانع نشدن افسر اداره مهاجرت از هدف سفرمتقاضی به کانادا می باشد . دلایل دیگر ریجکتی ویزای توریستی کانادا بصورت زیر می باشد .

 • عدم توجیه آفیسر در خصوص هدف از سفر به کانادا
 • پیوندهای ضعیف خانوادگی با کشور مبدا
 • مشخص نبودن شغل متقاضی در کشور مبدا
 • نداشتن بودجه کافی برای پرداخت هزینه های سفر خود و خانواده همراه
 • نداشتن پشتیبانی مالی مناسب از قبیل ملک و وجه نقد
 • عدم وجود دعوتنامه ( وجود دعوتنامه اجباری نمی باشد و داشتن آن می تواند نقش مثبتی در پرونده داشته باشد .)
 • عدم وجود سابقه سفرهای خارجی در ۱۰ سال گذشته
 • مشخص نبودن مدت زمان سفر
 • مشخص نبودن محل اسکان متقاضی در کشور مقصد پس از ورود
 • هرگونه سو سابقه و رفتارهای مخاطره آمیز قبلی که ممکن است باعث آسیب رساندن به دیگران شود
 • عدم ارائه مدارک درست و مناسب

و در آخر ارائه مدارک جعلی و تشخیص آفیسر مبنی بر ارائه اطلاعات غلط از سوی فرد متقاضی از دلایل ریجکتی ویزای توریستی کانادا به شمار می‌رود.

دلایل ریجکتی ویزای کاری کانادا

یکی دیگر از ویزاهایی که توسط اداره مهاجرت کانادا به متقاضیان مهاجرت به این کشور داده می‌شود، ویزای کاری است که برای آن گروه از متقاضیان که در صدد یافتن شغل در کشور کانادا به جهت برخورداری از اقتصاد قوی، هستند، مناسب خواهد بود. این افراد نیز ممکن است به دلایلی با ریجکتی ویزای کانادا رو به رو شوند. در ادامه برخی از دلایل ریجکتی ویزای کانادا برای اشتغال یا همان ویزای کاری بیان می‌شوند.

 • ارائه نشدن دعوت نامه از سوی یک کارفرمای کانادایی برای اشتغال
 • شکست در برنامه مهاجرتی skill worker Canada که برای حذب نیروی ماهر و متخصص تدوین شده است.
 • داشتن بیماری که مسری بوده و برای جامعه کانادا ضرر داشته باشد.

دلایل ریجکتی ویزای سرمایه گذاری کانادا

اخذ ویزای سرمایه گذاری نیز یکی از راه‌های مهاجرت به این کشور برای کار و زندگی است. افرادی که از این روش برای اخذ ویزای کانادا بهره می‌برند، ممکن است به عللی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود و با صلاحدید آفیسر پرونده با ریجکتی ویزای کانادا رو به رو شوند.

 • نداشتن مدرک زبان (متقاضی باید مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی معتبری را ارائه دهد)
 • عمل نکردن به تعهد به کار گیری یک شهروند کانادایی (یکی از تعهداتی که لازم است سرمایه گذاران خارجی به آن پایبند باشند، استخدام و به کار گرفتن یک شهروند کانادایی در کسب و کار ایجاد شده است)
 • تحویل ندادن مدارک و مستندات تعیین شده به اداره مرتبط با سرمایه گذاران خارجی در ایالت مربوطه
 • پذیرفته نشدن در برنامه های سرمایه گذاری تدوین شده توسط اداره مهاجرت که عموما برای هر یک از ایالت‌های این کشور برنامه ویژه‌ای تدوین و ارائه شده است.
عضویت در اینستاگرام موسسه مهاجرت یوکن
جهت تماشای ویدئو های مربوط به بررسی شرایط تحصیل در دانشگاه های کانادا در پیج اینستاگرام یوکن، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


دلایل ریجکتی ویزای ازدواج کانادا

برخی از افراد متقاضی مهاجرت به کانادا و اقامت در آن تصمیم می‌گیرند برای این امر با یک شهروند کانادا یا شخصی که اقامت این کشور را دارا می‌باشد ازدواج کرده و از آن راه و با دریافت ویزای ازدواج به این کشور مهاجرت کنند. این افراد نیز گاهی و به دلایلی ممکن است با ریجکتی ویزای کانادا مواجه شوند. برخی از این دلایل عبارتند از:

 • نداشتن تمکن مالی برای حمایت از همسر در کانادا
 • سوری و غیر واقعی بودن ازدواج

مراحل و روش های رفع ریجکتی ویزای کانادا

متقاضیانی که برای ویزای کانادا اقدام کرده و ویزای آنها مردود شده است همچنان می توانند مجددا در این خصوص اقدام نمایند . به این منظور متقاضیان می بایست از دلیل ریجکتی ویزای خود مطلع شوند تا بتوانند جهت رفع ریجکتی ویزای خود قدمهای مثبتی بردارند . اصولا” جوابیه ای که متقاضیان در هنگام ریفیوز ویزای خود دریافت می کنند ساختار یکسانی دارند که بطور کلی به دلایل ریجکتی پرونده اشاره شده و به جزئیات آن نپرداخته است . نحوه اعتراض به رد ویزای کانادا در قدم اول اخذ نوت افیسر کانادا می باشد . پس از اخذ نوت افیسر کانادا ، متقاضی می بایست جهت اصلاح دلایلی رد ویزا و ارسال نامه اعتراض به ریجکت ویزا اقدام نماید . و پس از تکمیل مدارک مجددا” جهت درخواست ویزا تشکیل پرونده دهد . متقاضی می بایست هزینه های بررسی پرونده ویزای درخواستی را مجددا” پرداخت نماید . جهت درخواست مجدد ویزا نیازی به پرداخت هزینه مجدد جهت انگشت نگاری نمی باشد . بیومتریک انجام شده تا ۱۰ سال معتبر می باشد . در برخی موارد خاص ممکن است افیسر مجددا” درخواست انگشت نگاری نماید . متقاضیان رفع ریجکتی ویزای کانادا پیشنهاد می گردد حتما از مشاوره و تجربه وکلای رسمی اداره مهاجرت کانادا استفاده نمایند تا با اطمینان خاطر بیشتری دراین خصوص اقدام نمایند .

روشی که برای رفع ریجکتی ویزای کانادا بیان شد را می‌توان ساده‌ترین روش برای رفع ریجکتی دانست اما علاوه بر این روش، روش‌های دیگری نیز برای این کار وجود دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

البته ابتدا بهتر است به موضوع مهم زمان مناسب برای رفع ریجکتی ویزای کانادا پرداخته شود. پس از ریجکت شدن ویزا متقاضی قادر است در هر زمانی بدون آن‌که محدودیتی وجود داشته باشد به پیگیری ریجکتی کانادا پرداخته و آن را رفع نماید. اما بر اساس تجربه و نظر مشاوران و متخصصان در حوزه مهاجرت به کانادا بهترین زمان برای اقدام در این زمینه، وقتی است که متقاضی از نواقص موجود در پرونده آگاه شده و آن‌ها را رفع نماید که این امر با اخذ نوت آفیسر و مشاهده علت ریجکتی کانا به صورت جزئی ممکن می‌باشد.

روش های دیگر رفع ریجکتی ویزای کانادا

 • درخواست تجدید نظر (Request for Reconsideration) از روش‌های بیان شده برای رفع ریجکتی ویزای کانادا است. در حقیقت اگر که متقاضی اعتقاد داشته باشد که تمام آن‌چه که برای اخذ ویزا لازم بوده است را ارائه داده اما با آن موافقت نشده است، می‌تواند بدون این‌که تغییری در مدارک و مستندات ایجاد کند، اعتراض کرده و از آفیسر پرونده بخواهد که تجدید نظر نماید.
 • اعتراض در دادگاه فدرال کانادا بر علیه ریجکتی ویزای کانادا از دیگر روش‌های بیان شده است. در این روش که اصولا یکی از وکلای حقوقی کانادا آن را در داخل خاک کانادا پیگیری خواهد کرد، مدارک متقاضی توسط دادگاه فدرال بررسی شده و به صورت بی طرفانه درباره آن تصمیم گیری انجام می‌شود. این روش هزینه چند هزار دلاری را برای متقاضی در بر داشته و معمولا زمان بر خواهد بود. ناگفته نماند که قاضی پرونده تنها رای خود را می‌دهد و در این حوزه نمی‌تواند تأییدیه برای ویزا صادر کند، به این معنا که اگر قاضی حکم مطلوبی بدهد، در مرحله بعد لازم است دوباره درخواست این بار توسط یک آفیسر دیگر بررسی گردد و او نظر نهایی را اعلام کند..
 • یکی دیگر از روش‌های معرفی شده برای اعتراض به ریجکتی ویزای کانادا، نگارش نامه و بیان دلایلی است تا افسر پرونده متقاعد گردد که رد کردن درخواست ویزای متقاضی نادرست بوده است. نگارش این نامه سخت است و توانایی بالایی را می‌طلبد چرا که در نامه علاوه بر بیان دلایل واقعی، متقاضی نباید به جزئیات زندگی خود بپردازد. در کنار این موارد متقاضی باید به لحن نامه دقت نماید، زیرا نامه‌ای که به شکل احساساتی نگارش شده باشد عموما مورد پذیرش نیست.

در نامه اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، آدرس کامل، ایمیل، شماره تماس و تاریخ و محل تولد می‌بایست نوشته شده باشند. همچنین متقاضی باید هدف از مهاجرت را کامل‌تر از قبل بیان نماید، به تاریخی که ویزا ریجکت شده اشاره کند و دلایل خود را توضیح داده و نامه را امضاء نماید.

عضویت در یوتیوب موسسه مهاجرت یوکن
جهت تماشای ویدئو های مشاور موسسه یوکن در خصوص شرایط ویزای تحصیلی کانادا در کانال یوتیوب یوکن، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مدت زمان مورد نیاز رفع ریجکتی ویزای کانادا

برای اعتراض به ریجکت ویزا مدت زمان مشخصی از طرف اداره مهاجرت کانادا مشخص نشده است .مدت زمان مورد نیاز جهت رفع ریجکتی ویزای کانادا و یا اعتراض به رد ویزا با توجه به دلیل مشخص شده پس از اخذ نوت افیسر مهاجرتی متفاوت می باشد . چرا که به نوع دلیل و مدت زمان مورد نیازجهت رفع علت آن بستگی دارد . در حقیقت متقاضی پس از رفع موانع بلافاصله می تواند مجددا” اقدام نماید .

در ادامه جهت آگاهی از جزئیات بیشتر، ویدئو مشاور مهاجرتی موسسه مهاجرتی یوکن را که در خصوص دلایل رد شدن ویزای توریستی ورفع ریجکتی می باشد را ملاحظه فرمایید.

دلایل ریجکت شدن ویزای توریستی و نحوه رفع ریجکتی

مواردی که در بالا در خصوص ریجکت ویزای کانادا ذکر گردید نگاهی اجمالی به دلایل عنوان شده از طرف اداره مهاجرت کانادا می باشد . متاسفانه هیچ راهی برای اخذ ویزای تضمینی کانادا وجود ندارد و تنها متقاضیان می توانند با مشاوره با وکلای رسمی کانادا ، انتخاب مسیر درست و برنامه ریزی و اقدام در زمان مناسب درصد ریجکتی ویزا را کاهش و شانس اخذ ویزای کانادا را افزایش دهند .

در صورت تمایل به اخذ مشاوره با مشاور رسمی مهاجرتی این مجموعه در کانادا و ارزیابی شرایط مهاجرت به کانادا و یا مشاوره در خصوص رفع ریجکتی ویزا ، از طریق لینک رزرو مشاوره آنلاین اقدام نمایید .

هزینه رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا

هزینه رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا به روش رفع ریجکتی ویزا و نحوه اعتراض به ریجکتی ویزای کانادا بستگی دارد. عموما ثبت اعتراض به ریجکتی ویزای کانادا اگر که در زمان مشخص و بدون دریافت نوت آفیسر باشد، هزینه‌ای ندارد. اما اگر پیگیری ریجکتی کانادا برای ویزای تحصیل با ارسال درخواست برای دریافت نوت آفیسر همراه باشد. هزینه‌ای را در بر خواهد داشت. همچنین اگر که شخص متقاضی رفع ریجکتی ویزای کانادا از طریق دادگاه فدرال برای این امر اقدام کند، هزینه چند هزار دلاری را برای متقاضی به همراه خواهد داشت چرا که می‌بایست از طریق وکلای حقوقی که در کانادا ساکن هستند، پیگیری ریجکتی کانادا انجام گیرد.

در هر صورت بهتر است برای رفع ریجکتی ویزای کانادا از وکلای مهاجرت کانادا راهنمایی خواسته و کمک گرفته شود تا علاوه بر نتیجه مطلوب، هزینه‌ای منصفانه اخذ گردد.

افزایش شانس دریافت ویزای تحصیلی کانادا پس از ریجکت شدن

یکی از متداول‌ترین سوالاتی که متقاضیان تحصیل در کانادا پس از مواجه با ریجکتی ویزای کانادا در پی یافتن پاسخی برای آن هستند این است که برای افزایش شانس دریافت ویزای تحصیلی کانادا پس از ریجکت شدن چه باید کرد؟ برای افزایش این شانس بهترین راه آگاهی یافتن از دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا و تلاش برای رفع آن‌ها می‌باشد. این امر با پیگیری ریجکتی کانادا و درخواست نوت آفیسر ممکن است. در حقیقت علت ریجکتی ویزای کانادا به طور کامل و با جزئیات تنها در نوت آفسیر نوشته شده است و متقاضی دریافت دوباره ویزای تحصیلی برای آن‌که با ریجکتی ویزای کانادا مواجه نشود، بهتر است از آن اطلاع یافته و پس از برطرف کردن علت و همچنین آماده سازی کامل مدارک و مستندات بر اساس شرایط گفته شده از سوی اداره مهاجرت، برای اخذ ویزای تحصیلی اقدام کند. به عنوان مثال در نامه‌ای که برای اطلاع دادن ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا برای متقاضی ارسال می‌شود، علت ریجکتی ویزای کانادا مسئله مالی ذکر شده است ولی به طور دقیق دلیل یا دلایل ریجکتی ویزای کانادا بیان نشده است که با دریافت نوت آفیسر می‌توان از آن آگاه شده و در جهت رفع آن تلاش کرد.

موسسه مهاجرتی یوکن تحت نظارت خانم نازنین بیتاژیان مشاور رسمی مهاجرت کانادا، فارغ‌التحصیل رشته حقوق مهاجرت از کانادا و استرالیا، با ثبت دو دفتر مهاجرتی به نام UCAN IMMIGRATION SERVICES در این دو کشور فعالیت می‌کند. این موسسه با سال‌ها تجربه در خصوص خدمات مشاوره تحصیلی و پرونده‌های اقامتی و مهاجرتی و سرمایه‌گذاری، خدمات فوق را تحت نظارت مستقیم مشاور این موسسه ارائه می‌کند.

مشاوره با وکیل رسمی مهاجرت
وکیل موسسه یوکن آماده ارائه مشاوره آنلاین در خصوص اخذ پذیرش و ویزای دانشجویی کانادا و پرونده های مهاجرت کاری اسکیل ورکر می باشد. در صورت تمایل جهت مشاوره و ارزیابی شرایط خود با وکیل رسمی مهاجرت، خانم نازنین بیتاژیان، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

روش های رفع ریجکتی ویزای کانادا چیست ؟

روش های مختلفی جهت رفع ریجکتی ویزای کانادا وجود دارد. متقاضیان باید با توجه به نوع ویزای خود یکی از راه های رفع ریجکتی کانادا، ارجاع پرونده به دادگاه فدرال کانادا است.

هزینه ارائه پرونده ریجکت شده به دادگاه فدرال کانادا (کورت) چقدر است؟

هزینه کورت (دادگاه فدرال کانادا) با توجه به وکیل دادگستری از ۳۰۰۰ دلار شروع می گردد.

مدت زمان دریافت نتیجه پرونده در کورت ( دادگاه فدرال کانادا ) چقدر است؟

مدت زمان دریافت نتیجه پرونده در کورت ممکن است تا ۶ ماه طول بکشد.

با توجه به این که برنامه های مهاجرتی هر لحظه از زمان امکان تغییر دارند برای اطلاعات به روز و تکمیلی با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی یوکن تماس بگیرید.

برای مهاجرت به کانادا از کجا شروع کنیم؟

با مطرح کردن سوال های مهاجرتی ضمن دریافت پاسخ، فرصت پاسخ گویی به سوالات دیگر متقاضیان هم بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
*

اپلای دانشگاه آلبرتا ؛ هزینه های تحصیل و رشته های این دانشگاه
اپلای دانشگاه آلبرتا ؛ هزینه های تحصیل و رشته های این دانشگاه
نحوه‌ی درخواست نوت آفیسر کانادا GCMS و ATIP
نحوه‌ی درخواست نوت آفیسر کانادا GCMS و ATIP