مهاجرت کاری به کانادا

برنامه نیروهای متخصص کبک ، امتیازبندی و رشته های مورد نیاز

برنامه نیروهای متخصص کبک ARRIMA، یکی از برنامه های مهاجرت به کبک از طریق تخصص می باشد. اداره مهاجرت کبک مطابق این برنامه پیشنهادی لیست مشاغل و رشته های مورد نیاز کبک را دسته بندی و امتیاز بندی نموده است. متقاضیان برنامه اقامت کبک از طریق تخصص ( آریما ) می بایست از جدول امتیاز بندی در فاکتور های مختلف سن ، تحصیلات ، سابقه کاری، مهارت و دانش زبان فرانسه و انگلیسی حداقل امتیاز لازم را کسب نمایند . امتیاز مورد نیاز برنامه نیروی متخصص کبک برای افراد مجرد ۵۰ امتیاز و جهت افراد متاهل ۵۹ امتیاز می باشد .

متقاضیان این برنامه مهاجرتی در صورت داشتن شرایط لازم می توانند برای اخذ ویزای کانادا و مهاجرت به کانادا اقدام نمایند .

ایالت کبک یکی از بزرگترین استان های کانادا می باشد . کبک تنها استان با جمعیت غالبا” فرانسوی زبان و با زبان رسمی فرانسوی می باشد. البته اکثر جمعیت کبک کانادا به زبان انگلیسی نیز مسلط می باشند.

برنامه نیروهای متخصص کبک
————————————————-
ARRIMA Quebec Skilled Worker

رشته های مورد نیاز کبک در برنامه نیروهای متخصص کبک

اداره مهاجرت کبک رشته های مورد نیاز کبک را در جهت برنامه نیروی متخصص کبک ( آریما ) تنظیم نموده است. لیست رشته های مورد نیاز کبک دارای دو ستون می باشد که ستون سمت راست، مدارک صادر شده در ایالت کبک و ستون سمت چپ مدرک تحصیلی اخذ شده در خارج از کانادا می باشد. افرادی که در دانشگاه های خارج از کانادا مدرک خود را اخذ نموده اند، جهت اخذ امتیاز از رشته های مورد نیاز کبک می بایست مدرک خود را معادل سازی نمایند .

اصطلاحات موجود در لیست رشته های مورد نیاز ایالت کبک

  • ACS (Attestation of Vocational Specialization) :مدرک حرفه ای تخصصی
  • DVS (Diploma of Vocational Studies) :معادل مدرک فوق فنی و حرفه ای
  • DCS (Diploma of Collegial Studies) :معادل مدرک فوق دیپلم و یا کاردانی

جدول امتیاز بندی نیروهای متخصص کبک ARRIMA

متقاضیان اخذ اقامت کبک از طریق تخصص می بایست جهت اقدام از طریق این برنامه نیروی متخصص کبک، امتیاز خود را در جدول های زیر محاسبه نمایند .

امتیاز رشته ها و مشاغل مورد نیاز ARRIMA

گروهامتیاز متقاضی امتیاز همسر
رشته های گروه A12 امتیاز۴ امتیاز
رشته های گروه B9 امتیاز۳ امتیاز
رشته های گروه C6 امتیاز۲ امتیاز
رشته های گروه D2 امتیاز۱ امتیاز
رشته های گروه های E , F , Gصفرصفر

امتیاز مدرک تحصیلی متقاضی اصلی در برنامه نیروهای متخصص کبک

مدرک تحصیلیامتیاز متقاضیهمسر
دیپلم دبیرستان۲ امتیاز۱ امتیاز
دیپلم فنی حرفه ای۶ امتیاز۲ امتیاز
مدرک پس از دیپلم دبیرستان(حداقل ۲ سال )۴ امتیاز۱ امتیاز
مدرک فنی حرفه ای (۱ یا ۲ سال)۶ امتیاز۲ امتیاز
مدرک فنی حرفه ای (حداقل ۳ ساله )۸ امتیاز۳ امتیاز
مدرک دانشگاهی ( یکساله )۴ امتیاز۱ امتیاز
مدرک کاردانی۶ امتیاز۲ امتیاز
مدرک کارشناسی۱۰ امتیاز۳ امتیاز
مدرک کارشناسی ارشد۱۲ امتیاز۴ امتیاز
مدرک دکترا۱۴ امتیاز۴ امتیاز

امتیاز سن در برنامه اقامت از طریق تخصص ایالت کبک ARRIMA

سنامتیاز سن متقاضیامتیاز سن همسر
۱۸ تا ۳۵ سال۱۶ امتیاز۳ امتیاز
۳۶ سال۱۴ امتیاز۲ امتیاز
۳۷ سال۱۲ امتیاز۲ امتیاز
۳۸ سال۱۰ امتیاز۲ امتیاز
۳۹ سال۸ امتیاز۲ امتیاز
۴۰ سال۶ امتیاز۱ امتیاز
۴۱ سال۴ امتیاز۱ امتیاز
۴۲ سال۲ امتیاز۱ امتیاز

امتیاز سابقه کار در برنامه نیروی متخصص ایالت کبک ARRIMA

سابقه کارمتقاضی اصلی
کمتر از ۶ ماه صفر
۶ ماه تا ۱۱ ماه ۴ امتیاز
۱۲ ماه تا ۲۳ ماه۴ امتیاز
۲۴ ماه تا ۳۵ ماه۶ امتیاز
۳۶ ماه تا ۴۷ ماه۶ امتیاز
بیشتر از ۴۸ ماه۸ امتیاز

امتیاز مهارت و دانش زبان فرانسه متقاضی ARRIMA

WritingReadingListeningSpeakingLevel
صفرصفرصفرصفرA1 , A2 , B1
1 امتیاز۱ امتیاز۵ امتیاز۵ امتیازB2
1 امتیازامتیاز۶ امتیاز۶ امتیازC1
1 امتیاز۱ امتیاز۷ امتیاز۷ امتیازC2

امتیاز مهارت و دانش زبان فرانسه همسر ARRIMA

WritingReadingListeningSpeakingLevel
صفرصفرصفرصفرA1 , A2 , B1
صفر صفر ۲ امتیاز۲ امتیازB2
صفر صفر ۳ امتیاز۳ امتیازC1
صفر صفر ۳ امتیاز۳ امتیازC2

امتیاز مهارت و دانش زبان انگلیسی متقاضی

WritingReadingListeningSpeakingLevel
صفرصفرصفرصفرآیلتس کمتر از ۵
۱ امتیاز ۱ امتیاز ۱ امتیاز۱ امتیازآیلتس ۵ تا ۸
۱ امتیاز ۱ امتیاز ۲ امتیاز۲ امتیازآیلتس ۹ تا ۱۲

امتیاز فرزند در برنامه نیروهای متخصص کبک ARRIMA

متقاضیان برنامه نیروهای متخصص کبک ، حداکثر ۸ امتیاز می توانند از داشتن فرزند کسب نمایند.

فرزندامتیاز
هرفرزند ۱۲ ساله و یا کمتر۴ امتیاز
هر فرزند ۱۳ ساله تا ۲۱ ساله۲ امتیاز

امتیاز خویشاوند درایالت کبک ( آریما )

جهت کسب امتیاز در برنامه نیروی متخصص و ماهر کبک ( آریما ) می بایست دارای کارت PR ( اقامت دائم ) و یا سیتیزن باشند. منظور ازخویشاوندان نزدیک : پدر و مادر، برادر و خواهر، عمه یا عمو، خاله یا دایی ، خواهر زاده یا برادر زاده ، مادر بزرگ و پدر بزرگ ، پسرخاله ، پسر عمه ، پسر دایی ، دختر خاله ، دختر عمو ، دختر دایی ، فامیل درجه یک متقاضی یا همسر باشد .

خویشاوند امتیاز
داشتن بستگان در ایالت کبک۳ امتیاز

امتیاز زندگی و اقامت قبلی در کبک ( آریما )

متقاضیان برنامه اقامت کبک از طریق تخصص ( آریما ) از طریق اقامت کوتاه مدت در کبک نیز امتیاز کسب می نمایند .

اقامت قبلی در کبکامتیاز
اقامت در کبک کمتر از سه ماه۱ امتیاز
هرگونه اقامت (غیر ازتحصیل و یا کارتمام وقت) بیشتر از ۳ ماه در کبک۲ امتیاز
تحصیل یا کار به مدت ۳ ماه یا بیشتر درکبک۵ امتیاز
اقامت در کبک به مدت ۳ماه با ویزای کار در تعطیلات به همراه تجربه کاری۵ امتیاز

امتیاز توانایی مالی متقاضی در برنامه نیروهای متخصص کبک

امتیازمجردمتاهلامتیاز
فاقد فرزند۳۰۱۶ $CAD4422 $CADا امتیاز
یک فرزند زیر ۱۸ سال ۴۰۵۲ $CAD4954 $CAD1 امتیاز
دو فرزند زیر ۱۸ سال ۴۵۷۴ $CAD5347 $CAD1 امتیاز
سه فرزند زیر ۱۸ سال۵۰۹۶ $CAD5739 $CAD1 امتیاز

امتیاز پیشنهاد شغلی ( جاب آفر ) در برنامه نیروهای متخصص کبک

فرصت شغلی معتبرامتیاز
داشتن پیشنهاد شغلی معتبر درمونترال۸ امتیاز
داشتن پیشنهاد شغلی معتبر در خارج از مونترال۱۴ امتیاز

متقاضیان مجرد می بایست حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۳ امتیاز و متقاضیان متاهل می بایست حداقل ۵۹ امتیاز از ۱۲۰ امتیاز این برنامه مهاجرتی را کسب نمایند .

با توجه به این که برنامه های مهاجرتی هر لحظه از زمان امکان تغییر دارند برای اطلاعات به روز و تکمیلی با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی یوکن تماس بگیرید.

برای مهاجرت به کانادا از کجا شروع کنیم؟

با مطرح کردن سوال های مهاجرتی ضمن دریافت پاسخ، فرصت پاسخ گویی به سوالات دیگر متقاضیان هم بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
*

  1. درود
    دانشجوی ترم پنجم کارشناسی زمین شناسی هستم. برای ثبت نام در سیستم آریما کبک میتوانم از هم اکنون اقدام کنم یا باید بعد از اتمام دوره چهارساله کارشناسی اقدام نمایم ؟
    با سپاس فراوان

  2. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و مدیرعامل یک اموزشگاه زبان انگلیسی هستم. آیا در زمینه کاری ما امکان مهاجرت کاری هست؟؟ و اینکه حداکثر سن برای مهاجرت کاری تعیین شده یا خیر.

مهاجرت به کانادا از طریق PEQ  ، دسته نیروی کار خارجی کبک
مهاجرت به کانادا از طریق PEQ ، دسته نیروی کار خارجی کبک
بررسی شرایط ویزای پرستار خانگی سالمند و کودک در کانادا
بررسی شرایط ویزای پرستار خانگی سالمند و کودک در کانادا