مهاجرت سرمایه گذاری کانادا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به پرنس ادوارد کانادا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به پرنس ادوار کانادا یکی از راه های اخذ ویزای کاری کانادا و در نهایت اقامت کانادا می باشد. افرادی که علاقه مند سرمایه گذاری در پرنس ادوارد را دارند می توانند از طریق برنامه سرمایه گذاری پرنس ادوارد در شاخه Work Permit Stream جهت اخذ ویزای کار پرنس ادوارد و مهاجرت به این ایالت کانادا اقدام نمایند. مالکین کسب و کار و مدیران ارشد با تجربه در بیزینس ها در صورت داشتن حداقل مبلغ سرمایه گذاری تعریف شده در این برنامه مهاجرتی کانادا و تمایل به زندگی در پرنس ادوارد می توانند برای این برنامه تجاری پرنس ادوارد اقدام نمایند .

ویدئو وکیل موسسه یوکن را در خصوص برنامه سرمایه گذاری در پرنس ادوارد کانادا و آگاهی از جزئیات بیشتر تماشا نمایید .

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به پرنس ادوارد کانادا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به پرنس ادوارد کانادا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری پرنس ادوارد در صورت داشتن حداقل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۱۵۰٫۰۰۰ دلار کانادا و همچنین با توجه به شرایط زیرامکان پذیر می باشد .

 • متقاضی سرمایه گذاری و ویزای کار پرنس ادوارد کانادا می بایست دارایی معادل ۶۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا بصورت نقدی و یا غیر نقدی نظیر ملک و غیره داشته باشد .
 • ارائه طرح تجاری در خصوص بیزینس پیشنهادی
 • سرمایه گذاری و انتقال ۱۵۰٫۰۰۰ دلار کانادا به حساب بانکی که به نام خود در کانادا ثبت می نماید .
 • متقاضی می بایست حداقل مبلغ ۷۵٫۰۰۰ دلار از وجه فوق را برای مدت یکسال برای بیزینس خود هزینه نماید .
 • متقاضی این برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری می بایست مدرک تحصیلی حداقل دیپلم داشته باشد .
 • سن متقاضی باید بین ۲۱ تا ۵۹ سال باشد .
 • تجربه مدیریت یک کسب و کار و یا مالک یک مجموعه تجاری باشد .
 • مدرک زبان معادل CLB5
 • تمایل به زندگی در پرنس ادوارد را داشته باشند .
 • تمایل به راه اندازی و یا خرید بیزینس در این منطقه را داشته باشند .
 • آمادگی جهت مصاحبه در خصوص این برنامه سرمایه گذاری

امتیاز بندی برنامه مهاجرت سرمایه گذاری پرسن ادوارد Work Permit Stream

امتیاز سن در برنامه مجوز کاری پرنس ادوارد

متقاضیان برنامه تجاری ویزای کار پرسن ادوارد حداکثر ۲۰ امتیاز می توانند از طریق سن در این برنامه مهاجرتی کسب نمایند .

سن متقاضیامتیاز
سن ۲۱ تا ۲۴ سال۷ امتیاز
سن ۲۵ تا ۲۹ سال۲۰ امتیاز
سن بین ۳۰ تا ۴۴ سال۲۰ امتیاز
سن بین ۴۵ تا ۴۹ سال۱۵ امتیاز
سن بین ۵۰ تا ۵۴ سال۷ امتیاز
بیشتر از ۵۴ سالصفر امتیاز

امتیاز مدرک زبان در برنامه سرمایه گذاری به پرنس ادوارد

متقاضیان برنامه تجاری ویزای کار پرسن ادوارد حداکثر ۴۰ امتیاز می توانند از طریق مدرک زبان در این برنامه مهاجرتی کسب نمایند .

سطح زبانامتیاز
CLB1040 امتیاز
CLB940 امتیاز
CLB835 امتیاز
CLB730 امتیاز
CLB620 امتیاز
CLB510 امتیاز
CLB4صفر امتیاز

امتیاز مدرک تحصیلی در برنامه سرمایه گذاری و ویزای کار پرنس ادوارد

متقاضیان برنامه تجاری ویزای کار پرنس ادوارد حداکثر ۲۰ امتیاز می توانند از طریق مدرک تحصیلی خود در این برنامه مهاجرتی کسب نمایند .

مدرک تحصیلیامتیاز
دکترا و فوق لیسانس۲۰ امتیاز
لیسانس۱۷ امتیاز
فوق دیپلم ،گواهی و یا دیپلم گذراندن یک دوره دوسال تحصیلی در کالج و یا دانشگاه۱۲ امتیاز
دیپلمصفر امتیاز

امتیاز سابقه کاری در برنامه تجاری و ویزای کار پرنس ادوارد

متقاضیان برنامه تجاری ویزای کار پرنس ادوارد حداکثر ۵۰ امتیاز می توانند از طریق سابقه مالکیت کسب و کار در این برنامه مهاجرتی کسب نمایند .

سابقه مالکیت کسب و کارتعداد سالامتیاز
مالکیت بیشتر از ۵۰% از یک بیزینس ویا مدیریت کسب وکار، مشارکت و نقش مستقیم در تصمیم گیری های کلان تجاری حداقل ۵ سال از ۷ سال اخیر ۵۰ امتیاز
مالکیت بیشتر از ۵۰% از یک بیزینس ویا مدیریت کسب وکار، مشارکت و نقش مستقیم در تصمیم گیری های کلان تجاری حداقل ۳ سال از ۵ سال اخیر ۴۰ امتیاز
مالکیت بین ۲۵ تا ۵۰% از یک بیزینس ویا مدیریت کسب وکار، مشارکت و نقش مستقیم در تصمیم گیری های کلان تجاری حداقل ۵ سال از ۷ سال اخیر ۳۵ امتیاز
مالکیت بین ۲۵ تا ۵۰% از یک بیزینس ویا مدیریت کسب وکار، مشارکت و نقش مستقیم در تصمیم گیری های کلان تجاری حداقل ۳ سال از ۵ سال اخیر ۲۵ امتیاز
سابقه ی مدیریت ارشد سال امتیاز
مدیریت در فعالیت های روزانه همانند تصمیم گیری ها ونظارت و سرپرستی حداقل ۳ نفر از کارکنان ، مالکیت حداقل ۲۰% از سهام شرکت حداقل ۵ سال از۷ سال اخیر ۳۰ امتیاز
مدیریت در فعالیت های روزانه همانند تصمیم گیری ها ونظارت و سرپرستی حداقل ۳ نفر از کارکنان، مالکیت حداقل ۲۰% از سهام شرکت حداقل ۳ سال از ۵ سال اخیر ۲۰ امتیاز

امتیاز تاییدیه انجمن برنامه ویزای کارو برنامه تجاری پرنس ادوارد

متقاضیان برنامه تجاری ویزای کار پرسن ادوارد حداکثر ۳۵ امتیاز می توانند از طریق تاییدیه انجمن های زیر در این برنامه مهاجرتی کسب نمایند .

تاییدیه انجمنامتیاز
تاییدیه مکتوب از انجمن های روستایی ۳۵ امتیاز
تاییدیه مکتوب از یک انجمن در منطقه پایتخت
۱۰ امتیاز

امتیاز از طریق فاکتورهای انطباق پذیری پرنس ادوارد

متقاضیان برنامه تجاری ویزای کار پرنس ادوارد حداکثر ۳۵ امتیاز می توانند از طریق فاکتور های انطباق پذیری در این برنامه مهاجرتی کسب نمایند .

فاکتورهای انطباق پذیریامتیاز
ثبت نام و تحصیل فرزند متقاضی به مدت حداقل ۶ ماه در پرنس ادوارد۱۰ امتیاز
داشتن مدرک تحصیلی توسط همسر متقاضی از یکی از موسسات آموزشی پرنس ادوارد در مقطع لیسانس۵ امتیاز
مهارت زبان انگلیسی و یا فرانسوی همسر و یا فرزند متقاضی معادل CLB610 امتیاز
سابقه کاری همسر متقاضی به مدت ۳ سال در ۵ سال گذشته۵ امتیاز
داشتن خویشاوند نزدیک مقیم و یا سیتیزن کانادا که به مدت حاقل یکسال در پرسن ادوراد زندگی کرده باشند۱۰ امتیاز
داشتن سابقه کار در پرسن ادوارد در یک بیزینس فعال و مرتبط با زمینه کشاوری ۱۰ امتیاز

از مزایای این برنامه مهاجرتی امکان تغییر بیزینس در پس از ورود به کانادا و کمترین هزینه سرمایه گذاری نسبت به دیگر برنامه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری می باشد . یکی دیگر از مزایای این برنامه تجاری پرنس ادوارد پروسه کوتاه آن ( تقریبا” کمتراز یکسال ) می باشد .

افرادی که از طریق این برنامه مهاجرتی اقدام می نمایند ابتدا ویزای کار کانادا دریافت نموده و سپس بعد از یکسال می توانند جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند .

متقاضیان برنامه سرمایه گذاری پرنس ادوارد و اخذ ویزای کار پرنس ادوارد و مهاجرت به کانادا ، در صورت تمایل می توانند جهت مشاوره آنلاین با وکیل موسسه مهاجرتی یوکن در کانادا ، از طریق لینک رزرو مشاوره مهاجرتی اقدام نمایند . مشاوره های آنلاین از طریق واتس اپ صورت می گیرد .

در صورتی که شرایط برنامه مهاجرتی فوق را ندارید یکی از راه های کسب امتیاز و مهاجرت به کانادا، اخذ ویزای تحصیلی کانادا و تحصیل در این کشور می باشد . فارغ التحصیلان دانشگاه های کانادا می توانند جهت ویزای کار پس از تحصیل و سپس اقامت کانادا اقدام نمایند .

با توجه به این که برنامه های مهاجرتی هر لحظه از زمان امکان تغییر دارند برای اطلاعات به روز و تکمیلی با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی یوکن تماس بگیرید.

برای مهاجرت به کانادا از کجا شروع کنیم؟

با مطرح کردن سوال های مهاجرتی ضمن دریافت پاسخ، فرصت پاسخ گویی به سوالات دیگر متقاضیان هم بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
*

فرصت های سرمایه گذاری استانی و فدرال کانادا
فرصت های سرمایه گذاری استانی و فدرال کانادا