جدول اکسپرس اینتری کانادا 2022 + محاسبه امتیاز

اکسپرس اینتری (express entry) چیست؟

اکسپرس اینتری چیست؟ جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری چگونه است؟ چه برنامه های مهاجرتی در کانادا از جدول امتیاز سیستم اکسپرس اینتری جهت اخذ ویزای کانادا استفاده می نمایند؟ سیستم اکسپرس اینتری یک جدول امتیاز بندی بر اساس فاکتورهای سن، مدرک تحصیلی، سابقه کار، مهارت زبان می باشد. این سیستم علاوه بر فاکتورهای فوق در بخش انطباق پذیری نیز به متقاضیان مهاجرت به کانادا امتیاز می دهد. فاکتورهای انطباق پذیری شامل سطح زبان همسر، داشتن خویشاوند در کانادا، تحصیل همسر در کانادا ، تجربه کاری و یا تحصیل متقاضی در کانادا می باشد.

مهاجرت سریع به کانادا از طریق اکسپرس اینتری

مهاجرت به کانادا از طریق سیستم اکسپرس اینتری یکی از راه های کم هزینه، اقتصادی و ارزان مهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا می باشد. ویزای اکسپرس اینتری در سال 2015 توسط اداره مهاجرت کانادا بر مبنای فاکتورهای سن، تحصیلات، تجربه کاری و سطح زبان تهیه و تنظیم شده است. متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سیستم اکسپرس اینتری می بایست بر اساس جدول امتیاز بندی اکسپری اینتری حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را از فاکتورهای فوق کسب نمایند. برنامه های مختلف مهاجرتی نیروهای مورد نیاز خود را از طریق این سیستم انتخاب می نمایند.

روش های مرتبط با اکسپرس اینتری کانادا

 • برنامه مهاجرتی نیروهای متخصص فدرال ( اسکیل ورکر)
 • برنامه تجربه کانادایی فدرال
 • برنامه فنی حرفه ای فدرال

برخی از برنامه های مهاجرتی استانی :

 • برنامه اکسپرس اینتری استانی آلبرتا
 • برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان
 • برنامه نیروی ماهر فنی حرفه ای آنتاریو
 • برنامه اولویت نیروی انسانی آنتاریو
 • برنامه نیروی متخصص فرانسه زبان آنتاریو

جدول امتیاز بندی اکسپرس اینتری کانادا

 • امتیاز زبان

زبان رسمی کشور کانادا انگلیسی و فرانسه می باشد. متقاضیان ویزای اکسپرس اینتری و مهاجرت از طریق اکسپرس اینتری حداکثر 28 امتیاز از طریق مهارت های خواندن، نوشتن،شنیدن، مکالمه می توانند کسب نمایند. این متقاضیان می بایست حداقل مهارت زبان انگلیسی معادل CLB7 و یا زبان فرانسه معادل NCLC را داشته باشند تا واجد شرایط برای ایجاد پروفایل در برنامه اکسپرس اینتری شوند.

باتوجه به اینکه زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسه می باشد متقاضیان می توانند در صورتی که به هر دوزبان آشنا هستند یکی از آن ها را به عنوان زبان اول انتخاب نموده و حداکثر 24 کسب نمایند.

Writing Reading Listening Speaking امتیاز زبان اول
6 امتیاز 6 امتیاز 6 امتیاز 6 امتیاز CLB9 و بالاتر
5 امتیاز 5 امتیاز 5 امتیاز 5 امتیاز CLB8
4 امتیاز 4 امتیاز 4 امتیاز 4 امتیاز CLB7
نمی توانید اقدام کنید نمی توانید اقدام کنید نمی توانید اقدام کنید نمی توانید اقدام کنید CLB6 و پایین تر

در این سیستم هر یک از مهارت های زبان به صورت جداگانه امتیاز دارد. جهت محاسبه امتیاز زبان در اکسپرس اینتری، امتیاز هر 4 مهارت زبان درسطوح مختلف با هم جمع می گردد.
مثال :مدرک زبان به نمارت زیر:
4 امتیاز = Speaking CLB7
5 امتیاز = Listening CLB8
6 امتیاز = Reading CLB9
4 امتیاز = Writnig CLB7
4+5+6+4=19 امتیاز
جهت اقدام از طریق سیستم اکسپرس اینتری ،متقاضیان می بایست حداقل مدرک زبان معادل CLB7 هر همه مهارت ها داشته باشند. در صورتی که نمره زبان در سطح CLB6 و یا پایین تر باشد نمی توان از طریق این سیستم اقدام نمود.

امتیاز زبان در جدول اکسپرس اینتری

 • کسب امتیاز از زبان دوم

در این سیستم در صورت داشتن مهارت زبان دوم حداکثر 4 امتیاز مطابق جدول زیر می توان کسب نمود.

امتیاز زبان دوم امتیاز
سطح هر 4 مهارت زبان در سطح CLB5 و بالا 4 امتیاز
سطح هر 4 مهارت زبان در سطح CLB4 و پایین 0 امتیاز

 • امتیاز تحصیلات

متقاضیان ویزای اکسپرس اینتری و مهاجرت از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای کسب امتیاز از مدرک تحصیل خود می بایست مدرک تحصیلی خود را از طریق سازمان های مورد تایید در کانادا که یکی از آن ها سازمان WES می باشد، ارزیابی وگزارش نهایی مبنی بر اینکه مدرک تحصیلی متقاضی معادل همان مدرک در کانادا می باشد را ارائه دهند. حداکثر امتیاز این قسمت 25 می باشد.

مدرک تحصیلی امتیاز
دیپلم 5
مدرک و یا گواهی دوره یکساله کالج و یا دانشگاه 15
کاردانی 19
دو مدرک دانشگاهی(یک مدرک سه ساله و یا بیشتر) 21
کارشناسی 22
کارشناسی ارشد 23
دکترا 25

 • امتیاز سابقه کار

متقاضیان سیستم اکسپرس اینتری از طریق تعداد سال هایی که تجربه کاری تمام وقت داشته اند می توانند حداکثر 15امتیاز کسب نمایند.
سابقه کار متقاضی می بایست در لیست طبقه بندی مشاغل کانادا در یکی از ناک های شغلی NOC 0,A,B باشد.
اگر پاره وقت بوده 2 سال سابقه کار پاره وقت به صورت 15 ساعت در هفته معادل یکسال تمام وقت محاسبه می گردد.
سابقه کار در کشور محل زندگی و یا دیگر کشورها، همزمان با تحصیل و یا خوداشتغالی هم مورد قبول می باشد.

سابقه کار امتیاز
یک سال سابقه کار 9 امتیاز
2 تا 3 سال سابقه کار 11 امتیاز
4 تا 5 سال سابقه کار 13 امتیاز
سابقه کار 6 سال به بالا 15 امتیاز

 • امتیاز سن

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سیستم اکسپرس اینتری می توانند از سن خود نیز بر اساس جدول زیر حداکثر 12 امتیاز کسب نمایند.

سن امتیاز
کمتر از 18 سال صفر
18 تا 35 سال 12 امتیاز
36 سال 11 امتیاز
37 سال 10 امتیاز
38 سال 9 امتیاز
39 سال 8 امتیاز
40 سال 7 امتیاز
41 سال 6 امتیاز
42 سال 5 امتیاز
43 سال 4 امتیاز
44 سال 3 امتیاز
45 سال 2 امیتاز
46 سال 1 امیتاز
47 سال و بالاتر صفر

 • امتیاز داشتن پیشنهاد کاری

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری در صورت داشتن پیشنهاد کاری از یک کارفرما در کانادا می توانند امتیاز کسب نمایند.

جاب آفر امتیاز
داشتن پیشنهاد کار از یک کارفرما در کانادا 10 امتیاز

 • کسب امتیاز از فاکتورهای انطباق پذیری

متقاضیان ویزای اکسپری اینتری می توانند از طریق همسر و یا خودشان از فاکتورهای ترکیبی زیر نیز حداکثر 10 امتیاز کسب نمایند .

فاکتورهای انطباق پذیری امتیاز
مدرک زبان همسر با سطح مهارت حداقل CLB 4 5 امتیاز
دو سال تحصیل تمام وقت در دبیرستان و یا دانشگاه های کانادا 5 امتیاز
دو سال تحصیل همسر، بصورت تمام وقت در دبیرستان و یا دانشگاه های کانادا 5 امتیاز
حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در کانادا 10 امتیاز
حداقل یک سال سابقه کار همسر بصورت تمام وقت در کانادا 5 امتیاز
داشتن پیشنهاد کار از یک کارفرما در کانادا 5 امتیاز
داشتن خویشاوندان نزدیک در کانادا 5 امتیاز

منظور از خویشاوندان نزدیک در کانادا : پدر و مادر،برادر و خواهر، عمه یا عمو، خاله، دایی، خواهر زاده یا برادر زاده، مادر بزرگ و پدر بزرگ، فامیل درجه یک متقاضی یا همسر او می باشد. خویشاوندان فوق می بایست بزرگ تر از 18 سال بوده و مقیم و یا شهروند کانادا باشند تا متقاضی بتواند از آنها امتیاز کسب نماید.

مزایا و معایب مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری

جزئیات امتیاز بندی در سریع ترین سیستم مهاجرت به کانادا

سریعترین راه مهاجرت به کانادا از طریق سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری( Comprehensive Ranking System -CRS) امکان پذیر می باشد. برخی از برنامه های ویزای کانادا از طریق سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری اقدام به پذیرش مهاجر می نمایند. این برنامه های مهاجرتی با استفاده از این سیستم ، سریعترین راه مهاجرت به کانادا را برای متقاضیان ویزای کانادا میسر می نمایند. متقاضیانی مهاجرت که شرایط اولیه ایجاد پروفایل در اکسپرس اینتری دارند می توانند با محاسبه امتیاز خود در سیستم رتبه بندی جامع اکسپری اینتری کانادا شرایط خود را برای انتخاب برنامه مهاجرتی مناسب ارزیابی نمایند.

سیستم رتبه بندی جامع مهاجرت کانادا CRS POINT

سیستم امتیاز بندی جامع مهاجرت به کانادا (CRS POINT) بر اساس فاکتورهای تحصیلات، سن، تجربه کاری و مدرک زبان تنظیم شده است. سیستم CRS POINT مجموعا 1200 امتیاز می باشد.این سیستم امتیاز بندی جهت برنامه مهاجرتی کانادا از طریق تخصص فدرال و برخی از برنامه های مهاجرتی استانی تنظیم و بعنوان سریعترین روش مهاجرت به کانادا شناخته شده است. متقاضیانی که امتیاز و شرایط اولیه سیستم اکسپرس اینتری را جهت تشکیل پروفایل دارند، می توانند در امتیازبندی CRS POINT وارد رقابت شده و در دوره های انتخابی که در هر بازه زمانی 15 روز انجام و اعلام می گردد رقابت نمایند. متقاضیانی که در این امتیاز بندی از رنکینگ بالایی برخوردار باشند دعوتنامه برای آنها ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز انتخاب شده در هر دوره با توجه به امتیاز بالاترین متقاضی در آن دوره و متناسب با برنامه های مهاجرتی مختلف ممکن است متغیر باشد.

A-کسب امتیاز از فاکتورهای اصلی

متقاضیان مهاجرت به کانادا در این روش از فاکتورهای اصلی سن، تحصیلات، تجربه کاری، مدرک زبان امتیاز کسب می نمایند.
متقاضیان متاهل می توانند حداکثر 450 امتیاز از این فاکتورهای اصلی کسب نمایند.
متقاضیان مجرد می توانند حداکثر 500 امتیاز از این فاکتورهای اصلی کسب نمایند.

سن امتیاز افراد متاهل (حداکثر 100 امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر 110 امتیاز)
17 سال و کمتر صفر صفر
18 سال 90 امتیاز 99 امتیاز
19 سال 95 امتیاز 105 امتیاز
20سال تا 29 سال 100 امتیاز 110 امتیاز
30 سال 95 امتیاز 105 امتیاز
31 سال 90 امتیاز 99 امتیاز
32 سال 85 امتیاز 94 امیتاز
33 سال 80 امتیاز 88 امتیاز
34 سال 75 امتیاز 83 امتیاز
35 سال 70 امتیاز 77 امتیاز
36 سال 65 امتیاز 72 امتیاز
37 سال 60 امتیاز 66 امتیاز
38 سال 55 امتیاز 61 امتیاز
39 سال 50 امتیاز 55 امتیاز
40 سال 45 امتیاز 50 امتیاز
41 سال 35 امتیاز 39 امتیاز
42 سال 25 امتیاز 28 امتیاز
43 سال 15 امتیاز 17 امتیاز
44 سال 5 امتیاز 6 امتیاز
45 سال و بالاتر صفر صفر

مدرک تحصیلی امتیاز افراد متاهل ( حداکثر 140 امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر 150 امتیاز)
کمتر از دیپلم صفر صفر
دیپلم 28 امتیاز 30 امتیاز
یکسال تحصیل در کالج و یا دوره های فنی 84 امتیاز 90 امتیاز
کاردانی و یا دوسال تحصیل در کالج با دوره های فنی 91 امتیاز 98 امتیاز
کارشناسی و یا سه سال تحصیل در کالج 112 امتیاز 120 امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد 119 امتیاز 128 امتیاز
کارشناسی ارشد 126 امتیاز 135 امتیاز
دکترا 140 امتیاز 150 امتیاز

کسب امتیاز از زبان اول

متقاضیان برنامه های سریعترین روش مهاجرت کانادا دراین سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس اینتری می توانند از دو زبان انگلیسی و فرانسه امتیاز کسب نمایند.این افراد در صورت تسلط در هر دو زبان ،می توانند از هر دو امتیاز کسب نمایند.

 • افراد متاهل حداکثر می توانند 32 امتیاز از هر مهارت در مدرک زبان اول کسب نمایند.
 • افراد مجرد حداکثر می توانند 34 امتیاز از هر مهارت در مدرک زبان اول کسب نمایند.

سطح زبان امتیاز افراد متاهل (حداکثر 128 امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر136 امتیاز)
کمتر از CLB4 صفر صفر
CLB 4 یا CLB5 6 امتیاز 6 امتیاز
CLB6 8 امتیاز 9 امتیاز
CLB7 16 امتیاز 17 امتیاز
CLB8 22 امتیاز 23 امتیاز
CLB9 29 امتیاز 31 امتیاز
CLB10 و بیشتر 32 امتیاز 34 امتیاز

کسب امتیاز از زبان دوم

متقاضیان سریع ترین روش مهاجرت به کانادا از طریق سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس اینتری بابت مهارت در زبان دوم نیز می توانند امتیاز کسب نمایند.

 • افراد متاهل حداکثر 6 امتیاز بابت هر مهارت در زبان دوم ، ولی در نهایت 22 امتیاز بابت مجموع 4 مهارت می توانند کسب نمایند.
 • افراد مجرد حداکثر 6 امتیاز بابت هر مهارت در زبان دوم و در نهایت 24 امتیاز بابت مجموع 4 مهارت می توانند کسب نمایند.

سطح زبان امتیاز افراد متاهل (حداکثر 22 امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر24 امتیاز)
CLB4 یا پایین تر صفر صفر
CLB5 یا CLB6 1 امتیاز 1 امتیاز
CLB7 یا CLB8 3 امیتاز 3 امتیاز
CLB9 یا بیشتر 6 امتیاز 6 امتیاز

کسب امتیاز از سابقه کار در کانادا

متقاضیان در سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس اینتری بابت سابقه کار در کانادا می توانند امتیاز کسب نمایند.

سابقه کار کانادایی امتیاز افراد متاهل (حداکثر 70 امتیاز) امتیاز افراد مجرد(حداکثر 80 امتیاز)
سابقه کار کمتر از یکسال صفر صفر
یکسال سابقه کار 35 امتیاز 40 امتیاز
2 سال سابقه کار 46 امتیاز 53 امتیاز
3 سال سابقه کار 56 امتیاز 64 امتیاز
4 سال سابقه کار 63 امتیاز 72 امتیاز
5 سال سابقه کار یا بیشتر 70 امتیاز 80 امتیاز

B-کسب امتیاز از طریق همسر (افراد متاهل)

متقاضیانی که متاهل می باشند می توانند از طریق همسر خود نیز امتیاز کسب نمایند.

کسب امتیاز از طریق مدرک تحصیلی همسر

تحصیلات همسر امتیاز (حداکثر 10 امتیاز)
کمتر از دیپلم صفر
دیپلم 2 امتیاز
مدرک یکسال تحصیل در کالج و یا دوره ای فنی 6 امتیاز
کاردانی 7 امتیاز
لیسانس و یا مدرک تحصیلی دوره های 3 ساله کالج 8 امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد 9 امتیاز
کارشناسی ارشد 10 امتیاز
دکترا 10 امتیاز

کسب امتیاز از طریق مدرک زبان همسر

متقاضیان می توانند از طریق مدرک زبان همسر خود (انگیسی و یا فرانسه ) امتیاز کسب نمایند.

سطح زبان همسر امتیاز(حداکثر 5 امتیاز)
CLB4 یا پایین تر صفر
CLB5 یا CLB6 1 امتیاز
CLB7 یا CLB8 3 امتیاز
CLB9 یا بیشتر 5 امتیاز

کسب امتیاز از طریق تجربه کاری کانادایی همسر

افراد متاهل می توانند در صورتیکه همسر آنها سابقه کار در کانادا داشته باشد از این طریق نیز امتیاز کسب نمایند.

سابقه کار کانادایی همسر امتیاز
سابقه کار کمتر از یکسال صفر
سابقه کار یکسال 5 امتیاز
سابقه کار 2 سال 7 امتیاز
سابقه کار 3 سال 8 امتیاز
سابقه کار 4 سال 9 امتیاز
سابقه کار 5 سال و بیشتر 10 امتیاز

A)امتیازفاکتورهای اصلی + B)امتیاز فاکتورهای همسر = 500 امتیاز حداکثر

کسب امتیاز از بخش عوامل انتقال قابلیت مهارت

برنامه های مهاجرتی سریعترین راه مهاجرت به کانادا در سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری بابت فاکتورهای ترکیبی تحصیلات، مدرک زبان و تجربه کاری نیز حداکثر 100 امتیاز کسب می نمایند.

کسب امتیاز از ترکیب تحصیلات و مهارت بالای زبان

ترکیب مهارت بالای زبان و تحصیلات مهارت زبان بالاتر از CLB7 (ماکزیمم 25 امتیاز) مهارت زبان CLB9 وبالاتر (ماکزیمم 50 امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلم صفر صفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر 13 امتیاز 25 امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد 25 امتیاز 50 امتیاز

کسب امتیاز از ترکیب تحصیلات وتجربه کار کانادایی

ترکیب تجربه کار کانادایی و تحصیلات یکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر 25 امتیاز) 2 سال تجربه کار کانادایی و بیشتر(حداکثر 50 امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلم صفر صفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر 13 امتیاز 25 امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد 25 امتیاز 50 امتیاز

کسب امتیاز از ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان

تجربه کاری امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان بین CLB7 و CLB9 امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان CLB9 و بیشتردر هر 4 مهارت
بدون تجربه کاری صفر صفر
1 یا 2 سال سابقه کار 13 امتیاز 25 امتیاز
3 سال سابقه کار و یا بیشتر 25 امتیاز 50 امتیاز

کسب امتیاز از ترکیب سابقه کار و تجربه کار کانادایی

تجربه کاری امتیاز ترکیب سابقه کار و یکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر 25 امتیاز) امتیاز ترکیب سابقه کار و 2 سال سابقه کار کانادایی (حداکثر 50 امتیاز)
بدون تجربه کاری صفر صفر امتیاز
1 یا 2 سال سابقه کار 13 امتیاز 25 امتیاز
3 سال سابقه کار و یا بیشتر 25 امتیاز 50 امتیاز

گواهی صلاحیت (مشاغل فنی) بهمراه مدرک زبان امتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان بین CLB5 و CLB7 (حداکثر 25 امتیاز) امتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان CLB7 و بیشتر(حداکثر 50 امتیاز)
گواهی صلاحیت 25 امتیاز 50 امتیاز

کسب امتیاز از موارد دیگر

متقاضیان برنامه های سریع ترین روش مهاجرت به کانادا در سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری می توانند از فاکتور های دیگری از قبیل داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن مهارت زبان فرانسه ،جاب آفر،سابقه کار در کانادا ، دعوتنامه استانی و غیره نیز حداکثر 600 امتیاز کسب نمایند.

شرح امتیاز
داشتن خواهر و یا برادر در کانادا که شهروند (سیتیزن) و یا مقیم (اقامت دائم) کانادا باشند 15 امتیاز
مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر 4 مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 4 و یا پایین تر 15 امتیاز
مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر 4 مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 5 و یا بالاتر 30 امتیاز
تحصیل در دوره های یک یا دو ساله کالج یا دانشگاههای کانادا 15 امتیاز
تحصیل در دوره های3 ساله و یا بیشتر در کالج یا دانشگاههای کانادا 30 امتیاز
داشتن جاب آفر در ناک شغلی NOC 00 200 امتیاز
داشتن جاب آفر در یکی از ناک های شغلی NOC 0, A or B 50 امتیاز
دعوتنامه استانی 600 امتیاز

محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس اینتری

از طریق لینک محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس اینتری CRS POINT نیزمی توانید در کمترین زمان امتیاز خود را محاسبه نمایید.

محاسبه آنلاین crs point

حداقل امتیاز سیستم اکسپرس اینتری کانادا در سال 2022

پذیرش مهاجر کانادا از طریق برنامه های مختلف مهاجرتی انجام می گردد. اداره مهاجرت کانادا برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا، از راه های مختلف اقدام به پذیرش مهاجر می نماید . یکی از برنامه های پذیرش مهاجر، سیستم ورود سریع کانادا می باشد. متقاضیانی که حداقل امتیاز اکسپرس اینتری کانادا را در سیستم امتیازبندی CRS POINT داشته باشند در انتخاب های (دراوها ) ماهانه سیستم ورود سریع دعوتنامه دریافت کرده و می توانند برای اخذ ویزای کانادا اقدام نمایند. سیستم اکسپری اینتری کانادا یکی از سریعترین روش های مهاجرت به کانادا می باشد.

حداقل امتیاز اکسپرس اینتری کانادا

آخرین انتخاب و پذیرش مهاجر از طریق سیستم ورود سریع کانادا

اداره مهاجرت فدرال کانادا در آخرین پذیرش مهاجر( دراو شماره 159- Augest 6,2020 ) از طریق اکسپرس اکسپرس اینتری اقدام به انتخاب 250 نفر با حداقل امتیاز اکسپرس اینتری 250 نمود.

تاریخ تقریبی انتخاب بعدی چهارشنبه 29 مرداد 1399 خواهد بود .

رکورد انتخاب و پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا در سیستم اکسپرس اینتری

رکورد و تاریخچه انتخاب مهاجر از طریق سیستم ورود سریع و حداقل امتیازهای اکسپرس اینتری کانادا به شرح زیر می باشد .

شماره دراو تاریخ پذیرش تعداد دعوتنامه حداقل امتیاز شرح
159 Augest 6,2020 250 415 ویژه برنامه فنی و حرفه ای Skill Trades
158 Augest 5,2020 3900 476
157 July 23,2020 3343 445 ویژه CEC
156 July 22,2020 557 687 ویژه PNP
155 July 1,2020 3900 478
154 Jun 25,2020 3508 431 ویژه CEC
153 Jun 24,2020 392 696 ویژه PNP
152 Jun 22,2020 3559 437 ویژه CEC
151 Jun 21,2020 341 743 ویژه PNP
150 May 28,2020 3515 440 ویژه CEC
149 May 27,2020 385 757 ویژه PNP
148 May 15,2020 3371 447 ویژه CEC
147 May 1,2020 529 718 ویژه PNP
146 May 13,2020 3311 452 ویژه CEC
145 April 29,202 589 692 ویژه CEC
144 April 16,2020 3782 455 ویژه CEC
143 April ,15 ,2020 118 808 ویژه PNP
142 April ,9,2020 3294 464 ویژه CEC
141 April,9,2020 606 698 ویژه PNP
140 March,23,2020 3232 467 ویژه CEC
139 March,20,2020 668 720 ویژه PNP
138 March,4,2020 3900 471
137 February ,19,2020 4500 470
136 February 5,2020 3500 472
135 January 22, 2020 3400 471
134 January 8, 2020 3400 473
133 December 19, 2019 3200 469
132 December 11, 2019 3200 472
131 November 27, 2019 3600 471
130 November 13, 2019 3600 472
129 October 30, 2019 3900 475
128 October 16,2019 500 357 ویژه برنامه فنی و حرفه ای Skill Trades
127 October 2,2019 3900 464
126 September 18,2019 3600 462
125 September 4,2019 3600 463
124 August 20,2019 3600 457
123 August 12,2019 3600 466
122 July 24,2019 3600 459
121 July 10,2019 3600 460
120 June 26.2019 3350 462
119 June 6.2019 3350 465
118 May 29.2019 3350 470
117 May 15.2019 500 332 ویژه برنامه فنی و حرفه ای Skill Trades
116 May 1, 2019 3350 450
115 April 17, 2019 3350 451
114 April 3, 2019 3350 451
113 March 20, 2019 3350 452
112 February 11, 2019 3350 454
111 February 20, 2019 3350 457
110 January 30, 2019 3350 438
109 January 23, 2019 3900 443
108 January 23, 2019 3900 449
107 December 19, 2018 3900 439
106 December 12, 2018 3900 454
105 November 28,2018 3900 445
104 November 14,2018 3900 449
103 October 29, 2018 3900 442
102 October 15, 2018 3900 440
101 October 3, 2018 3900 445
100 September 24, 2018 400 284 ویژه برنامه فنی و حرفه ای Skill Trades
99 September 19, 2018 3900 441

افرادیکه شرایط برنامه سریعترین راه مهاجرت به کانادا ( اکسپرس اینتری فدرال ) را داشته باشند در کمتر از یکسال موفق به دریافت ویزای کانادا و اقامت می گردند .

در صورتی که شرایط برنامه های مهاجرتی را ندارید ، بهترین و سریعترین گزینه برای ورود به کانادا اخذ ویزای تحصیلی کانادا می باشد . دانشجویان فارغ التحصیل کانادا می توانند ویزای کارپس از تحصیل PGWP دریافت کرده و در نهایت از طریق برنامه های مهاجرتی که پیش نیاز آنها تحصیل و یا کار در کانادا می باشد جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند.

کاهش امتیاز برنامه مهاجرت کانادا در جدید ترین پذیرش Express Entry

امتیاز برنامه مهاجرت به کانادا در آخرین پذیرش سیستم Express Entry ( شماره 146 ) با کاهش قابل توجهی انجام گردید. طی این پذیرش که در تاریخ 2020,May,1 انجام گردید ، 3311 دعوتنامه برای متقاضیان واجد شرایط صادر شد .حداقل امتیاز این برنامه مهاجرتی کانادا 452 بوده است .این امتیاز پایین ترین امتیاز CRS POINT در سال جاری می باشد . این پذیرش نیز همچون دو پذیرش قبلی، مختص برنامه مهاجرتی تجربه کانادایی می باشد .

همانطور که ملاحظه می نمایید پذیرش های اخیر در سیستم امتیاز اکسپرس اینتری ، مختص افرادی بوده که تجربه کار در کانادا داشته اند و جهت برنامه تجربه کانادایی در این سیستم پروفایل داشته اند .

سیستم اکسپرس انتری در سه دسته برنامه نیروی ماهر فدرال، برنامه تجربه کانادایی و برنامه فنی حرفه ای فدرال بر اساس فاکتور های سن ، تحصیلات ، مدرک زبان و سابقه کار اقدام به جذب مهاجر می نماید . برنامه نیروی ماهر فدرال (مهاجرت از طریق تخصص ) نیازی به جاب آفر نداشته و متقاضیانی که حداقل امتیاز لازم را داشه باشند از طریق این سیستم دعوتنامه دریافت می نمایند . ولی با توجه به روند افزایش امتیازها و رقابت بالایی که در بین متقاضیان می باشد اخذ دعوتنامه از این طریق را دشوار نموده است . از طرفی برنامه هایی همچون سابقه کار کانادایی مورد توجه قرار گرفته است .

متقاضیانی مهاجرت به کانادا که شرایط ویزای تحصیلی کانادا را داشته و برای یک دوره تحصیلی در کانادا اقدام نمایند ،پس از فارغ التحصیلی می توانند جهت اخذ ویزای کار پس از تحصیل PGWP اقدام نموده و سپس با داشتن یکسال سابقه کار کانادایی و با در نظر گرفتن دیگر شرایط مورد نیاز در برنامه تجربه کانادایی ، از این طریق جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند .

همچنین افرادی که متاهل می باشند در صورتی که یک نفر جهت پذیرش تحصیلی کانادا اقدام نماید نفر دوم می تواند بعنوان همراه ویزای کار دریافت کرده و از این طریق پس از یکسال کار در کانادا از طریق برنامه تجربه کانادایی جهت اخذ اقامت اقدام نماید .

با توجه به اینکه پیش نیاز اکثر برنامه ای مهاجرتی ، تحصیل در کانادا و یا کار در کانادا می باشد ، مهاجرت تحصیلی کانادا یکی از راه های ورود سریع به کانادا و آسان کردن اخذ اقامت کانادا برای متقاضیان می باشد . کانادا دارای بیش از 100 برنامه اقامتی می باشد . متقاضیان اخذ اقامت کانادا که امتیاز لازم را برای اخذ اقامت ندارند می توانند با اخذ پذیرش تحصیلی شرایط لازم را برای یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا ایجاد نمایند .

در صورت تمایل جهت مشاوره و ارزیابی شرایط خود در برنامه مهاجرتی با رزرو وقت مشاوره ، می توانید بصورت مستقیم با مشاور موسسه یوکن ، خانم بیتاژیان مشاوره آنلاین (از طریق واتس اپ ) داشته باشید .

مزایای اکسپرس اینتری کانادا

مزایای اکسپرس اینتری برای متقاضیانی که امتیاز مهاجرت به کانادا از این روش کسب می کنند، به شرح زیر می باشد.

 • اخذ اقامت در کمترین زمان ( حداکثر یک سال)
 • اعطای ویزا و اقامت به متقاضی اصلی و اعضاء خانواده وی
 • امکان کار در کانادا
 • امکان تحصیل در کانادا
 • استفاده از کمک هزینه های تحصیلی و بورسیه
 • دریافت کمک هزینه جهت فرزندان کمتر از 15 سال
 • اخذ تسهیلات جهت خرید خانه بدون نیاز به ضامن ( حداکثر تا 90 درصد ارزش ملک)
 • اخذ تسهیلات جهت خرید ماشین بدون نیاز به ضامن
 • اخذ تسهیلات جهت راه اندازی کسب و کار
 • بیمه رایگان متقاضی اصلی پرونده و همراهان وی
 • امکان افتتاح حساب بانکی و اخذ اعتبار
 • استفاده از شبکه بانکی جهانی
 • اخذ پاسپورت کانادایی
 • سفر به 185 کشور بدون نیاز به ویزا

معایب اکسپرس اینتری کانادا

 • اکسپرس اینتری و کسب امتیاز مهاجرت کانادا، بر اساس فاکتورهای سن، تحصیلات، سابقه کار و نمره مدرک زبان تنظیم شده است. فاکتور سن و نمره مدرک زبان نقش تعیین کننده ای در موفقیت پرونده مهاجرتی از این طریق خواهد داشت. متقاضیانی که امتیاز سن را از دست بدهند و یا نمره زبان لازم را کسب نکنند از طریق این سیستم انتخاب نخواهند شد.
 • برای کسب امتیازرقابتی از مدرک زبان، باید آِیلتس نمره L8 S7 R7 W7 را کسب کرد.
 • افرادی که متاهل هستند همسر آنها نیز باید مدرک زبان آیلتس و تحصیلات دانشگاهی داشته باشند تا در سیستم امتیازدهی، به امتیاز متقاضی اصلی کمک نماید.
 • در این سیستم تحصیل و سابقه کار در کانادا امتیاز دارد. افرادی که خارج از کانادا اقدام می کنند، سوابق تحصیل و کار در کانادا را نداشته و امتیاز این قسمت ( سابقه تحصیل و کار درکانادا) را از دست می دهند و رتبه آنها نسبت به افرادی که از این دو فاکتور امتیاز کسب می کنند، کمتر می شود.

اقدام برای برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر فدرال از طریق اکسپرس اینتری مشکل و بسیار رقابتی است. معایب فوق جهت اقدام از طریق اکسپرس اینتری در سیستم فدرال می باشد. متقاضیان در صورت اخذ دعوتنامه استانی، امتیاز بالایی در اکسپرس اینتری کسب می کنند و براحتی می توانند از طریق برنامه های استانی موفق به دریافت اقامت از طریق اکسپرس اینتری شوند.

اکسپرس اینتری و اخذ اقامت و تابعیت کانادا

برنامه اکسپرس اینتری کانادا یکی از روش های محبوب اخذ اقامت کانادا می باشد. برنامه های مختلف مهاجرتی فدارل و استانی از طریق این سیستم اقدام به انتخاب افراد واجد شرایط می کنند. سیستم اکسپرس اینتری، سریع ترین راه گرفتن اقامت کانادا است. متقاضیان واجد شرایط که امتیاز مهاجرت به کانادا را در این سیستم داشته باشند، در کمتر از یکسال موفق به دریافت ویزا از طریق اکسپرس اینتری می شوند. افرادی که در این سیستم پرونده موفقی داشته باشند با اخذ ویزای یک با ورود، وارد کانادا می شوند. این افراد پس از ورود و انجام پروسه اداری در بازه زمانی 40 روز، کارت اقامت کانادا (PR) دریافت می کنند.

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق اکسپرس اینتری، به متقاضیان اجازه کار در کانادا را می دهد. متقاضی و اعضاء خانواده وی بصورت همزمان ویزا دریافت کرده و اجازه ورود به کانادا را خواهند داشت. همجنین متقاضی و اعضاء خانواده وی اجازه تحصیل در کانادا و استفاده از وام ها و بورسیه های کانادا را خواهند داشت. اقامت کانادا از طریق اکسپرس اینتری همه حق و حقوق یک شهروند کانادایی به جز حق رای را برای متقاضی و خانواده وی به همراه خواهد داشت.

اکسپرس اینتری کانادا و اعتبار پاسپورت کانادا

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق اکسپرس اینتری منجر به گرفتن پاسپورت کانادا خواهد شد. افرادی که از طریق این سیستم به کانادا مهاجرت می کنند، پس از اینکه درمدت زمان 5 سال از تاریخ ورود به کانادا، حداقل برای مدت 3 سال در کانادا زندگی کنند، می توانند جهت دریافت پاسپورت کانادا اقدام کنند. افرادی که موفق به دریافت پاسپورت کانادا می شوند، حتی اگر پس از آن در کانادا زندگی نکنند، همچنان شهروند و سیتیزن کانادا محسوب می شوند. اعتبار پاسپورت کانادا، در میان 5 کشور برتر جهان قرار گرفته است. دارندگان پاسپورت کانادا می توانند بدون نیاز به ویزا به 185 کشور جهان آزادانه سفر کنند. این امر کانادا را در کنار گذرنامه های قدرتمند جهان نظیر آمریکا و انگلستان قرار داده است.

کشورهای قابل مقایسه همچون انگلستان و ایالات متحده آمریکا دارای گذرنامه های قدرتمند تری نسبت یه کانادا می باشند که دسترسی به 186 کشور دنیا را بدون داشتن ویزا امکان پذیر می سازد.

مشاوره با مشاور مهاجرت کانادا
در صورت تمایل به ارزیابی شرایط برنامه های مهاجرتی و مشاوره با مشاور موسسه یوکن، خانم نازنین بیتاژیان بر روی لینک رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.