مهاجرت کاری کانادا

سریعترین راه مهاجرت به کانادا ، سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری

سریعترین راه مهاجرت به کانادا در سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری

سریعترین راه مهاجرت به کانادا از طریق سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری( Comprehensive Ranking System -CRS) امکان پذیر می باشد. برخی از برنامه های ویزای کانادا از طریق سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری اقدام به پذیرش مهاجر می نمایند. این برنامه های مهاجرتی با استفاده از این سیستم ، سریعترین راه مهاجرت به کانادا را برای متقاضیان ویزای کانادا میسر می نمایند. متقاضیانی مهاجرت که شرایط اولیه ایجاد پروفایل در اکسپرس اینتری دارند می توانند با محاسبه امتیاز خود در سیستم رتبه بندی جامع اکسپری اینتری کانادا شرایط خود را برای انتخاب برنامه مهاجرتی مناسب ارزیابی نمایند.

سیستم رتبه بندی جامع مهاجرت کانادا CRS POINT

سیستم امتیاز بندی جامع مهاجرت به کانادا (CRS POINT) بر اساس فاکتورهای تحصیلات، سن، تجربه کاری و مدرک زبان تنظیم شده است. سیستم CRS POINT مجموعا ۱۲۰۰ امتیاز می باشد.این سیستم امتیاز بندی جهت برنامه مهاجرتی کانادا از طریق تخصص فدرال و برخی از برنامه های مهاجرتی استانی تنظیم و بعنوان سریعترین روش مهاجرت به کانادا شناخته شده است. متقاضیانی که امتیاز و شرایط اولیه سیستم اکسپرس اینتری را جهت تشکیل پروفایل دارند، می توانند در امتیازبندی CRS POINT وارد رقابت شده و در دوره های انتخابی که در هر بازه زمانی ۱۵ روز انجام و اعلام می گردد رقابت نمایند. متقاضیانی که در این امتیاز بندی از رنکینگ بالایی برخوردار باشند دعوتنامه برای آنها ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز انتخاب شده در هر دوره با توجه به امتیاز بالاترین متقاضی در آن دوره و متناسب با برنامه های مهاجرتی مختلف ممکن است متغیر باشد.

جزئیات امتیاز بندی در سیستم سریعترین راه مهاجرت به کانادا

A-کسب امتیاز از فاکتورهای اصلی

متقاضیان مهاجرت به کانادا در این روش از فاکتورهای اصلی سن ، تحصیلات ، تجربه کاری ، مدرک زبان امتیاز کسب می نمایند.
متقاضیان متاهل می توانند حداکثر ۴۵۰ امتیاز از این فاکتورهای اصلی کسب نمایند.
متقاضیان مجرد می توانند حداکثر ۵۰۰ امتیاز از این فاکتورهای اصلی کسب نمایند.

سنامتیاز افراد متاهل (حداکثر ۱۰۰ امتیاز)امتیاز افراد مجرد (حداکثر ۱۱۰ امتیاز)
۱۷ سال و کمترصفرصفر
۱۸ سال۹۰ امتیاز۹۹ امتیاز
۱۹ سال۹۵ امتیاز۱۰۵ امتیاز
۲۰سال تا ۲۹ سال۱۰۰ امتیاز۱۱۰ امتیاز
۳۰ سال۹۵ امتیاز۱۰۵ امتیاز
۳۱ سال۹۰ امتیاز۹۹ امتیاز
۳۲ سال۸۵ امتیاز۹۴ امیتاز
۳۳ سال۸۰ امتیاز۸۸ امتیاز
۳۴ سال۷۵ امتیاز۸۳ امتیاز
۳۵ سال۷۰ امتیاز۷۷ امتیاز
۳۶ سال۶۵ امتیاز۷۲ امتیاز
۳۷ سال۶۰ امتیاز۶۶ امتیاز
۳۸ سال۵۵ امتیاز۶۱ امتیاز
۳۹ سال۵۰ امتیاز۵۵ امتیاز
۴۰ سال۴۵ امتیاز۵۰ امتیاز
۴۱ سال۳۵ امتیاز۳۹ امتیاز
۴۲ سال۲۵ امتیاز۲۸ امتیاز
۴۳ سال۱۵ امتیاز۱۷ امتیاز
۴۴ سال۵ امتیاز۶ امتیاز
۴۵ سال و بالاترصفرصفر
مدرک تحصیلیامتیاز افراد متاهل ( حداکثر ۱۴۰ امتیاز)امتیاز افراد مجرد (حداکثر ۱۵۰ امتیاز)
کمتر از دیپلمصفرصفر
دیپلم۲۸ امتیاز۳۰ امتیاز
یکسال تحصیل در کالج و یا دوره های فنی۸۴ امتیاز۹۰ امتیاز
کاردانی و یا دوسال تحصیل در کالج با دوره های فنی ۹۱ امتیاز۹۸ امتیاز
کارشناسی و یا سه سال تحصیل در کالج۱۱۲ امتیاز۱۲۰ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد۱۱۹ امتیاز۱۲۸ امتیاز
کارشناسی ارشد۱۲۶ امتیاز۱۳۵ امتیاز
دکترا۱۴۰ امتیاز۱۵۰ امتیاز

کسب امتیاز از زبان اول

متقاضیان برنامه های سریعترین روش مهاجرت کانادا دراین سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس اینتری می توانند از دو زبان انگلیسی و فرانسه امتیاز کسب نمایند.این افراد در صورت تسلط در هر دو زبان ،می توانند از هر دو امتیاز کسب نمایند.

 • افراد متاهل حداکثر می توانند ۳۲ امتیاز از هر مهارت در مدرک زبان اول کسب نمایند.
 • افراد مجرد حداکثر می توانند ۳۴ امتیاز از هر مهارت در مدرک زبان اول کسب نمایند.
سطح زبانامتیاز افراد متاهل (حداکثر ۱۲۸ امتیاز)امتیاز افراد مجرد (حداکثر۱۳۶ امتیاز)
کمتر از CLB4صفرصفر
CLB 4 یا CLB56 امتیاز۶ امتیاز
CLB68 امتیاز ۹ امتیاز
CLB716 امتیاز ۱۷ امتیاز
CLB822 امتیاز۲۳ امتیاز
CLB929 امتیاز۳۱ امتیاز
CLB10 و بیشتر۳۲ امتیاز۳۴ امتیاز

کسب امتیاز از زبان دوم

متقاضیان سریع ترین روش مهاجرت به کانادا از طریق سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس اینتری بابت مهارت در زبان دوم نیز می توانند امتیاز کسب نمایند.

 • افراد متاهل حداکثر ۶ امتیاز بابت هر مهارت در زبان دوم ، ولی در نهایت ۲۲ امتیاز بابت مجموع ۴ مهارت می توانند کسب نمایند.
 • افراد مجرد حداکثر ۶ امتیاز بابت هر مهارت در زبان دوم و در نهایت ۲۴ امتیاز بابت مجموع ۴ مهارت می توانند کسب نمایند.
سطح زبان امتیاز افراد متاهل (حداکثر ۲۲ امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر۲۴ امتیاز)
CLB4 یا پایین ترصفرصفر
CLB5 یا CLB6 1 امتیاز۱ امتیاز
CLB7 یا CLB83 امیتاز۳ امتیاز
CLB9 یا بیشتر۶ امتیاز ۶ امتیاز

تبدیل CLB به IELTS

کسب امتیاز از سابقه کار در کانادا

متقاضیان در سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس اینتری بابت سابقه کار در کانادا می توانند امتیاز کسب نمایند.

سابقه کار کاناداییامتیاز افراد متاهل (حداکثر ۷۰ امتیاز)امتیاز افراد مجرد(حداکثر ۸۰ امتیاز)
سابقه کار کمتر از یکسالصفرصفر
یکسال سابقه کار۳۵ امتیاز۴۰ امتیاز
۲ سال سابقه کار۴۶ امتیاز۵۳ امتیاز
۳ سال سابقه کار۵۶ امتیاز۶۴ امتیاز
۴ سال سابقه کار۶۳ امتیاز۷۲ امتیاز
۵ سال سابقه کار یا بیشتر۷۰ امتیاز۸۰ امتیاز

B-کسب امتیاز از طریق همسر (افراد متاهل)

متقاضیانی که متاهل می باشند می توانند از طریق همسر خود نیز امتیاز کسب نمایند.

کسب امتیاز از طریق مدرک تحصیلی همسر

تحصیلات همسرامتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
کمتر از دیپلمصفر
دیپلم ۲ امتیاز
مدرک یکسال تحصیل در کالج و یا دوره ای فنی۶ امتیاز
کاردانی ۷ امتیاز
لیسانس و یا مدرک تحصیلی دوره های ۳ ساله کالج۸ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد ۹ امتیاز
کارشناسی ارشد۱۰ امتیاز
دکترا۱۰ امتیاز

کسب امتیاز از طریق مدرک زبان همسر

متقاضیان می توانند از طریق مدرک زبان همسر خود (انگیسی و یا فرانسه ) امتیاز کسب نمایند.

سطح زبان همسرامتیاز(حداکثر ۵ امتیاز)
CLB4 یا پایین تر صفر
CLB5 یا CLB6 1 امتیاز
CLB7 یا CLB8 3 امتیاز
CLB9 یا بیشتر ۵ امتیاز

کسب امتیاز از طریق تجربه کاری کانادایی همسر

افراد متاهل می توانند در صورتیکه همسر آنها سابقه کار در کانادا داشته باشد از این طریق نیز امتیاز کسب نمایند.

سابقه کار کانادایی همسرامتیاز
سابقه کار کمتر از یکسالصفر
سابقه کار یکسال۵ امتیاز
سابقه کار ۲ سال۷ امتیاز
سابقه کار ۳ سال۸ امتیاز
سابقه کار ۴ سال۹ امتیاز
سابقه کار ۵ سال و بیشتر۱۰ امتیاز

A)امتیازفاکتورهای اصلی + B)امتیاز فاکتورهای همسر = ۵۰۰ امتیاز حداکثر

کسب امتیاز از بخش عوامل انتقال قابلیت مهارت

برنامه های مهاجرتی سریعترین راه مهاجرت به کانادا در سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری بابت فاکتورهای ترکیبی تحصیلات،مدرک زبان و تجربه کاری نیز حداکثر ۱۰۰ امتیاز کسب می نمایند.

کسب امتیاز از ترکیب تحصیلات و مهارت بالای زبان

ترکیب مهارت بالای زبان و تحصیلاتمهارت زبان بالاتر از CLB7 (ماکزیمم ۲۵ امتیاز)مهارت زبان CLB9 وبالاتر (ماکزیمم ۵۰ امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلمصفرصفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد ۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

کسب امتیاز از ترکیب تحصیلات وتجربه کار کانادایی

ترکیب تجربه کار کانادایی و تحصیلاتیکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر ۲۵ امتیاز)۲ سال تجربه کار کانادایی و بیشتر(حداکثر ۵۰ امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلم صفرصفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر ۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد ۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

کسب امتیاز از ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان

تجربه کاریامتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان بین CLB7 و CLB9امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان CLB9 و بیشتردر هر ۴ مهارت
بدون تجربه کاریصفرصفر
۱ یا ۲ سال سابقه کار۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
۳ سال سابقه کار و یا بیشتر۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

کسب امتیاز از ترکیب سابقه کار و تجربه کار کانادایی

تجربه کاریامتیاز ترکیب سابقه کار و یکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر ۲۵ امتیاز) امتیاز ترکیب سابقه کار و ۲ سال سابقه کار کانادایی (حداکثر ۵۰ امتیاز)
بدون تجربه کاریصفرصفر امتیاز
۱ یا ۲ سال سابقه کار۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
۳ سال سابقه کار و یا بیشتر۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز
گواهی صلاحیت (مشاغل فنی) بهمراه مدرک زبانامتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان بین CLB5 و CLB7 (حداکثر ۲۵ امتیاز)امتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان CLB7 و بیشتر(حداکثر ۵۰ امتیاز)
گواهی صلاحیت۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

کسب امتیاز از موارد دیگر

متقاضیان برنامه های سریع ترین روش مهاجرت به کانادا در سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس اینتری می توانند از فاکتور های دیگری از قبیل داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن مهارت زبان فرانسه ،جاب آفر،سابقه کار در کانادا ، دعوتنامه استانی و غیره نیز حداکثر ۶۰۰ امتیاز کسب نمایند.

شرحامتیاز
داشتن خواهر و یا برادر در کانادا که شهروند (سیتیزن) و یا مقیم (اقامت دائم) کانادا باشند۱۵ امتیاز
مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر ۴ مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 4 و یا پایین تر۱۵ امتیاز

مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر ۴ مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 5 و یا بالاتر
۳۰ امتیاز
تحصیل در دوره های یک یا دو ساله کالج یا دانشگاههای کانادا۱۵ امتیاز

تحصیل در دوره های۳ ساله و یا بیشتر در کالج یا دانشگاههای کانادا
۳۰ امتیاز
داشتن جاب آفر در ناک شغلی NOC 00 200 امتیاز
داشتن جاب آفر در یکی از ناک های شغلی NOC 0, A or B 50 امتیاز
دعوتنامه استانی۶۰۰ امتیاز

از طریق لینک محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس اینتری CRS POINT نیزمی توانید در کمترین زمان امتیازخود را محاسبه نمایید.

محاسبه آنلاین crs point

با توجه به این که برنامه های مهاجرتی هر لحظه از زمان امکان تغییر دارند برای اطلاعات به روز و تکمیلی با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی یوکن تماس بگیرید.

برای مهاجرت به کانادا از کجا شروع کنیم؟

با مطرح کردن سوال های مهاجرتی ضمن دریافت پاسخ، فرصت پاسخ گویی به سوالات دیگر متقاضیان هم بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
*

 1. سلام و تشکر میکنم از تجربه ای که در اختیار ما گذاشتید…سوال من اینه…. حداقل چه امتیازی باید کسب کنیم تا قبول بشیم از طریق تخصص فدرال؟؟ ممنونم

  1. با سلام با توجه به تاریخچه حداقل امتیازهای پذیرش شده در گذشته شما می بایست تقریبا بالاتر از ۴۴۰ امتیاز داشته باشید. جهت اطلاع از حداقل امتیاز های دوره های قبل لینک زیر را مطالعه فرمایید .
   حداقل امتیاز اکسپرس اینتری

   در صورتی که شما مدرک تحصیلی ارشد و حداقل ۳ سال سابقه کار ، ایلتس هر اسکیل R7 W7 S7 L7 و زیر ۳۳ سال سن داشته باشید و امتیاز شما از حداقل امتیاز مورد نیاز بیشتر بود برای مهاجرت از طریق تخصص کاری فدرال می توانید اقدام نمایید.

 2. با سلام. دوتا سوال داشتم در خصوص مهاجرت از طریق تخصص کاری فدرال… ممنون میشم جواب بدید…۱ – اگر سابقه کار توی ایران داشته باشیم امتیازی میدن ؟؟ ۲- به غیر از امتیاز برای مدرک تحصیلی… واسه مدرک فنی حرفه ای هم از ایران امتیازی میدن؟؟

  1. سلام،
   بله سابقه کار در ایران امتیاز دارد.
   در مورد سوال دومتون هم مدرک فنی حرفه ای تو برنامه مهاجرتی فنی حرفه ای فدرال امتیاز دارد ، ولی این برنامه نیاز به داشتن جاب آفر دارد.

 3. سلام میشه گروهی رو معرفی کنید بهم که از طریق self employed میخوان اقدام کنن، هنرمندان یا ورزشکاران، می‌خوام بدونم باید از کجا و چطوری شروع کنم

  1. با سلام .خیر متاسفانه گروهی نمیشناسیم . برای آگاهی از شرایط این برنامه مهاجرتی ، لینک شرایط برنامه مهاجرتی خوداشتغالی کانادا را مطالع کنید . در صورتی که در حوزه فرهنگی هنری سابقه کار دارید و مدارک و اسناد جهت اثبات آن موجود هست می توانید از این طریق اقدام نمایید.

 4. سلام و خسته نباشید به تیم ، من بیشتر از ۸ سال در هندم و فوق و دکترا روانشناسی از اینجا دارم ، و حالا قصد دارم برای کار با مهاجرت ، به نظر شما برای من بهتر اقدام کنم ، ممنون تز راهنمایی

  1. با سلام ، شما می توانید امتیاز خود را برای برنامه مهاجرتی متخصص ساسکاچوان در مشاغل مورد نیاز اقدام نمایید . همچنین در صورتیکه سن شما کمتر از ۳۶ سال می باشد و بتوانید آیلتس S7 W7 R7 L8 کسب نمایید و امتیاز شما در crs point به ۴۵۰ برسد می توانید از طریق برنامه مهاجرتی نیروی ماهر فدرال اقدام نمایید .

جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری و نحوه محاسبه
جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری و نحوه محاسبه
گواهی تمکن مالی کانادا جهت مهاجرت و اقامت 2020
گواهی تمکن مالی کانادا جهت مهاجرت و اقامت 2020