مهاجرت کاری کانادا

مهاجرت کاری کانادا مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مختلف مهاجرتی امکانپذیر می باشد. یکی از روشهای اخذ ویزای کانادا،برنامه مهاجرت کاری کانادا می باشد.کانادا دارای برنامه های مختلف کاری می باشد. این برنامه های مهاجرتی  دارای شرایط متفاوتی بوده و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق تخصص و کار می توانند متناسب با شرایط خود یکی از این روش ها را انتخاب نمایند.برنامه های مهاجرت به کانادا از طریق تخصص و کار معمولا هزینه کمتری نسبت به برنامه های دیگر مهاجرتی دارند.

استانهای کانادا هر کدام برنامه مهاجرت از طریق تخصص خود را دارند. برخی از این استانها با هماهنگی دولت فدرال لیست مشاغل و رشته های مورد نیاز خود را اعلام می نمایند.مشاغل مورد نیاز استانها در طول سال با توجه به نیاز استان تغییر می نماید.همچنین هر شغل و حرفه دارای ظرفیت محدودی می باشد.با توجه محدودیت ظرفیت  مشاغل مورد نیاز استانها متقاضیان این برنامه مهاجرتی می بایست همواره اخبار برنامه های مهاجرتی را پیگیری نمایند تا در صورتیکه حرفه آنها در لیست مشاغل اعلام شده در برنامه مهاجرت کاری استانهای کانادا موجود بود بتوانند بموقع در این خصوص اقدام نمایند.

یکی دیگر از برنامه های مهاجرت از طریق تخصص کانادا ،برنامه خود اشتغالی می باشد.برنامه خود اشتغالی مختص افرادیست که در حوزه هنر، فرهنگ و ورزش فعالیت می نمایند. این افراد نیز در صورتیکه شرایز این برنامه مهاجرتی را داشته باشند می توانند از این طریق جهت اخذ ویزای کانادا اقدام نمایند.متقاضیان برنامه مهاجرت کاری کانادا از این طریق می توانند برای خود و اعضای خانواده اقامت دائم دریافت نمایند.