مهاجرت و اقامت

مهاجرت و اقامت کاناداانتخاب یک کشور جهت مهاجرت و اقامت یکی از موضوعات مورد بحث متقاضیان مهاجرت می باشد.در این میان کشور کانادا با توجه به پتانسیل پذیرش مهاجر یکی از اولویت ها و مقاصد متقاضیان مهاجرت می باشد. این کشور جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود روشهای مختلف مهاجرتی را ارائه می دهد. متقاضیان مهاجرت به  کانادا می توانند با توجه به شرایط خود برای یکی از برنامه های مهاجرتی و اخذ ویزای کانادا  اقدام نمایند.مهاجرت از طریق سرمایه گذاری،مهاجرت از طریق تخصص،مهاجرت از طریق خود اشتغالی ، برخی از روش های مهاجرت به کانادا می باشند.متقاضیانی که شرایط هیچ کدام از برنامه های مهاجرتی را نداشته باشند و یا امتیاز آنها برای برنامه ای مهاجرتی کم باشد می توانند از طریق ویزای تحصیلی کانادا برای مهاجرت به کانادا اقدام و امتیاز خود را برای برنامه های اقامتی افزایش دهند.

فارغ التحصیلان کالج ها و دانشگاههای کانادا می توانند از طریق برنامه فارغ التحصیلان برای اقامت و مهاجرت کانادا اقدام نمایند .همچنین متقاضیانی که برای تحصیل در کانادا اقدام کرده اند پس از اتمام دوره تحصیلی می توانند درخواست ویزای کار  نمایند .مدت زمان ویزای کار ارائه شده متناسب با طول دوره تحصیلی و حداکثر سه سال می باشد. فارغ التحصیلان موسسات آموزشی کانادا پس از یکسال کار در کانادا می توانند از طریق برنامه هایی که پیش نیاز آنها داشتن سابقه کار در کانادا می باشد برای مهاجرت و اقامت کانادا اقدام نمایند.برنامه مهاجرت از طریق تجربه کار کانادایی CEC یکی از برنامه های موجود برای افرادیست که دارای یکسال سابقه کار در کانادا می باشند. علاوه بر این برنامه مهاجرتی استانهای مختلف نیز دارای برنامه های جداگانه ای برای افراد با سابقه کار در کانادا می باشند.